Kümelerin Gösterilmesi - Kümelerin Gösterilişi Hakkında Bilgi

#1

Kümelerin Gösterilmesi - Kümelerin Gösterilişi Hakkında Bilgi konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Kümelerin Gösterilmesi - Kümelerin Gösterilişi Hakkında Bilgi

KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ


1-Venn Şeması yöntemi ile
2-Liste Yöntemi ile
3-Ortak Özellik Yöntemi ile

VENN ŞEMASI YÖNTEMİ İLE

Kümenin bütün elemanlarının kapalı bir egri içinde yazılarak gösterilmesidir.
LİSTELEME YÖNTEMİ İLE


Kümenin elemanlarını {...........} küme parantezi içinde ve aralarına virgül koyarak yazmaktır.

Örnek;

A={lale,papatya,gül}


ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ


Kümenin elemenlarının bir ortak özelliği varsa,ortak özellik yöntemiyle kümeyi gösteririz.

Örnek;
B={rakamlar kümesi}

Örnek;
C={ Tek sayılar kümesi }


KÜME ELEMANLARI VE ELEMAN SAYILARIkümesinin elemanları a,b,c,d,e dir
aεA, BεA, cεA, dεA, eεA şeklinde
gösterilir.
f,g A kümesinin elemanı degildir
fε⁄ A , gε⁄ A şeklinde gösterilir.A kümesinin 5 tane elemanı vardır
S(A)=5 şeklinde gösterilir


BOŞ KÜME


Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Ø ile gösterilir

A={ } boş kümedir. A=Ø şeklinde gösterilir

örnek;

H={haftanın e harfiyle başlayan günleri}
H={ } veya H=ø şeklinde gösterilir.
EŞİT KÜME

Elemanları aynı olan kümeye eşit küme denir.
A={a,b,c}
B={a,b,c} A=B (A kümesi B kümesine eşittir)

DENK KÜME

Eleman sayıları eşit olan kümelere denk küme denir.
A={a,b,c} B={1,2,3} AΞB (A kümesi denktir B kümesine}A={1,2,3} B={a,b,c,d} A/≡B (A kümesi denk degildir B kümes
ine)


ALT KÜMEB kümesi A kümesinin altkümesidir; C kümesi A kümesinin alt kümesidir
:altküme olma işareti.