Kur'an-ı Kerim'de Geçen İsimler Çocuklara Verilirmi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çocuğa isim vermek - Kuran'da geçen isimleri çocuklara vermek

Adem anlamı: İlk yaratılan insan ve ilk peygamber. Toplam 16 ayette geçiyor.

Ahmed/t anlamı: Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden
SAFF Suresi'nde geçiyor.

Aziz anlamı: Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün ÂL-İ İMRÂN , YÛSUF ve YÛSUF Surelerinde geçiyor.

Furkan anlamı: İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim BAKARA Suresi'nde geçiyor.

Firdevs anlamı: Cennetteki altıncı bahçenin adı

KEHF ve MÜ'MİNÛN Surelerinde Geçiyor.

Huri anlamı: Cennet kızı, melek

VÂKI'A , RAHMÂN , TÛR , DUHÂN Surelerinde geçiyor.

İrem anlamı: Cennet / Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe FECR Suresinde geçiyor.

Havva anlamı: Allah'ın yarattığı ilk kadın TÂ HÂ Suresi'nde geçiyor

Kevser anlamı: Cennette bir akarsuyun adı. Kur'an-ı Kerim'in 108. Suresini ismi - KEVSER SÛRESİ

Melek anlamı: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi varlık Toplam 98 ayette geçiyor.

Nur anlamı: Işık, parıltı aydınlık, Allah'ın gönderdiği ışık Toplam 20 ayette geçiyor.

Merve anlamı: Mekke'de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa'y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Bakara Suresi 158. Ayet'te geçiyor.

Nisa anlamı: Kur'an-ı Kerim'in 4. Suresi.Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.
Kur'an-ı Kerim'in 4. Suresi.176 âyettir.

TÂRIK
anlamı: Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey ve sabah yıldızı demektir

Kur'an-ı Kerim'in 86.Suresi'nin adıdır.Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir.

Yasin / YÂSÎN anlamı: Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in 36. Suresinin ismi - YÂSÎN SÛRESİ

Zülkarneyn anlamı: belirtilmemiş. Toplam 6 ayette geçiyor.

Değerli Okurlarımız , önce isimlerimizin anlamı konusunda ortak bir bilgiyi paylaşalım .

Bize hadislerden aktarılan bilgilere göre isimlerimiz hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir.

Rasulullah (sav) güzel isim koymanın önemini şöyle açıklıyor:

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız.
Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” Buyurmuşlardır.

Bu çağırma işlemini Allah'ın görevlendirdiği bir melek Allahın izniyle yapacaktır.
Hiç kimse kıyamet günü Allah (c.c.)’ın hoşlanmayacağı isimle O’nun karşısına çıkmak istemez. Öyleyse kötü olan isimlerin çocuklara verilmemesi gerekir.

Demek ki yeni doğan bir çocuğa ,kısa bir süre içinde güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerindendir.

Cenab-ı Allahın has isimleri kullara isim olarak verilmez.

Ancak sıfatları isim olarak verilebilir. Mesela; Kerim, Halim, Kadir, gibi kelimeleri insanlara isim olarak vermek caizdir.

Rasulullah(sav)’ın açıklamalarına göre en güzel isim olarak adlandırılanlardan bazıları şunlardır: Erkek ismi olarak, Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Peygamberlerin isimleri, Hasan, Hüseyin ve diğer İslam büyüklerinin isimleri de tavsiye edilen isimlerdir.

Kız isimleri olarak da, Aişe (Ayşe), Fatıma, Zeyneb, Hatice, Cemile, Zehra Büşra, Beyza, Selma, Esma, Ahsen, Rabia, Saliha, Salime, Adile.. … gibi isimler güzeldir.


alıntı