Kur'an-ı Kerim'de İsimleri Geçen Peygamberler

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
ilk peygamber kimdir - son peygamber kimdir - kuran'da ismi bulunan peygamberler


İlk peygamber Hz.Âdem (a.s.), son peygamber bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'dir. Bu ikisinin arasında birçok peygamber gelmiştir. Peygamberlerden yirmibeş tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ancak peygamberlerin sayısı çok daha fazladır. Biz, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler ile birlikte sayılarını ancak

Allah'ın bildiği diğer peygamberlere de hiçbir ayırım yapmadan inanırız.

Kur'an-ı Kerim'de adları geçen peygamberler şunlardır:

1- Âdem, 2- İdris, 3-Nuh, 4-Hûd, 5-Sâlih, 6-Lût, 7- İbrahim,

8- İsmail, 9- İshak, 10- Yâkub, 11- Yûsuf, 12- Şuayb, 13- Hârun, 14-Mûsa, 15- Dâvud, 16- Süleyman, 17- Eyyûb, 18- Zülkifl,

19- Yûnus, 20- İlyas, 21- Elyesa, 22-Zekeriyya, 23- Yahya,

24- İsa, 25- Muhammed (s.a.s.)T.C Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
Web Kütüphanesi