Kuran-ı Kerimde Müminler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
* KURAN-I KERİMDE MÜMİNLER *

[Kaynak: Buradaki bilgiler sadece Kuran-ı Kerim ayetlerinden oluşmaktadır]
* Mümin olanlar,ancak o kimselerdir ki,onlar,Allahave Resûlüne iman ettiler, sonra hiç bir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık [doğru] olanların ta kendileridir. *
[Hucurat Suresi=15]
* Yanlızca Allah[c.c]tan Korkup Sakınırlardı *
* Rablerinin azabına karşı [daimi] bir korku duymaktadırlar.*[Mearic Suresi=27]
* Ey iman edenler,Allahtan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. *[Al-i İmran Suresi=102]
* Ey iman edenler,Allahtan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar.Allah büyük fazl sahibidir. *[Enfal Suresi=29]
*Sen ancak, zikre [Kurana] uyan ve gayb ile Rahman olan [Allah]a [karşı] içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. *[Yasin Suresi=11]
* Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allahtan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır [en büyük yarar] olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından [ya da cimri tutumundan] korunursa; işte onlar, felah [kurtuluş] bulanlardır. *[Teğabun Suresi=16]
* O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir; onlar şefaat etmezler [kendisinden] hoşnut olunandan başka.Ve onlar, O nun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. *[Enbiya Suresi=28]
* Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir.O nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler* [Enfal Suresi=2]
* Yanlızca Allah[c.c]a İbadet Ederler *
* De ki:Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyseniz, ben, sizin Allahtan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum,ancak ben,sizin hayatınıza son verecek olan Allaha ibadet ederim.Ben, müminlerden olmakla emrolundum. * [Yunus Suresi=104]
* Şüphesiz, sana bu Kitabı hak ile indirdik;öyleyse sen de dini yalnızca O na halis kılarak Allaha ibadet et.Haberin olsun;halis [katıksız] olan din yalnızca Allahındır.O ndan başka veliler edinenler [şöyle derler:] Biz, bunlara bizi Allaha daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir.Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. *[Zümer Suresi=2-3]
* Ey iman eden kullarım, şüphesiz benim arzım geniştir;artık yalnızca bana ibadet edin *[Ankebut Suresi=56]
* Allah[c.c]ı Herşeyin Üstünde Tutarlar *
* Onlar, kendilerine insanlar:Size karşı insanlar topla[n]dılar,artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve: Allah bize yeter,O ne güzel vekildir diyenlerdir.*[Al-i İmran Suresi=173]
* İnsanlar içinde, Allahtan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki,onlar [bunları],Allahı sever gibi severler.İman edenlerin ise Allaha olan sevgileri daha güçlüdür.O zulmedenler,azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allahın olduğunu ve Allahın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. *[Bakara Suresi=165]
* Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner [irtidat eder]se, Allah [yerine] kendisinin onları sevdiği, onların da kendisine sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu,Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir.Bu,Allahın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah [rahmetiyle] geniş olandır,bilendir.* [Maide Suresi=54]
* Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahyayı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. *[Enbiya Suresi=90]
* [Öyle] Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allahı zikretmekten dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı [dehşetten allak bullak olacağı] günden korkarlar. *[Nur Suresi=37]