Kuran-ı Kerimdeki Hz Eyüp'ün Duaları

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kuran-ı Kerimdeki Hz Eyüp'ün Duaları

Hz Eyüp'ün Duaları
HZ EYÜP'ÜN DUALARIKuran'da dört yerde Hz Eyüp'ten bahsedilir ve onun sabrı müminlere örnek olarak gösterilir Allah'tan vahiy alan seçilmişbir kul olan Hz Eyüp (Nisa Suresi, 163), ciddi bir hastalığa yakalanarak sıkıntı çekmiştir Ancak içinde bulunduğu her türlü ağır şartta daima sabrı ve Allah'a olan güveni ile öne çıkmıştır Allah onun bu vasfını tüm müminlere örnek olarak gösterir:
Gerçekten, Biz onu sabredici bulduk O, ne güzel kuldu Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi (Sa'd Suresi, 44)
Hz Eyüp yakalandığı hastalığın yanısıra bir de şeytanın olumsuz telkini ile karşı karşıya kalmıştı Ancak Hz Eyüp bu sıkıntısını samimi olarak Allah'a açmışve O'ndan yardım dileyerek dua etmiştir:
Kulumuz Eyyub'u da hatırla Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti (Sad Suresi, 41)
Bir başka ayette, Hz Eyüp'ün içli duasından şöyle söz edilir:
Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi Sen merhametlilerin en merhametli olanısın" (Enbiya Suresi, 83)
Allah elbette bu salih kulunun duasına icabet etmiştir Allah'ın Hz Eyüb'e verdiği cevap ayetlerde şöyle aktarılır:
Böylece onun duasına icabet ettik Kendisinden o derdi giderdik; ona Katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik (Enbiya Suresi, 84)
Allah insanları çok farklı şekillerde imtihan etmektedir Allah'ın salih kullarından biri olan Hz Eyüp de şiddetli bir sıkıntı ile denenmiştir Benzer sıkıntılar, yine dünyadaki imtihan ortamı içinde başka müminlerin başına da gelebilir Dolayısıyla bu tür bir durumda kalan bir mümin, Hz Eyüp örneğinde olduğu gibi, imtihanın şekli ve süresi ne olursa olsun Allah'ın insana taşıyamayacağı yükü yüklemeyeceğinin bilincinde olmalıdır
alıntı