Kur’an indirilmeden önce Kadir Gecesi var mıydı? Yoksa Kur’an o gece indirildiği için

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kur’an indirilmeden önce Kadir Gecesi var mıydı? Yoksa Kur’an o gece indirildiği için mi bu geceye Kadir gecesi denildi?


Kadir gecesinin iki özelliği göze çarpmaktadır

Birincisi; Allah’ın ezelî ilminde yer alan plan doğrultusunda, yıllık ilahî mukadderat listesinin ilgili meleklerin eline verilmesi ve uygulanmaya konulmasıdır Surenin dördüncü ayetinde gecenin bu özelliğine vurgu yapılmıştır Bu özellik, önceden var olup devam eden bir husustur Bu bakımdan da bu gece büyük bir öneme haiz olmakla beraber insanın bilgisine sunulmadığı için insanlarla açıktan bir alakası söz konusu olmamıştır

İkinci özelliği: Bu gecede Kur’an’ın indirilmiş olmasıdır Bu gecenin bu sebepten ötürü kazandığı değer, onu bin aydan/ 83 küsur yıldan daha hayırlı bir konuma getirmiştir Bu özellik hem insanın bilgisine sunulmuş, hem değeri açıklanmış, hem de bu gecede yapılan iyi işlerin sahibine çok büyük sevaplar kazandıracağı belirtilmiş olmakla, insanları doğrudan ilgilendiren mümtaz bir zaman dilimi özelliğine sahip kılınmıştır

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, kadir gecesinin –insana yönelik- kadr-u kıymetini arttıran Kur’an’ın bu gecede inmiş olmasıdır

Denilebilir ki, bu gecenin birinci özelliği, tekvinî güzelliğine, ikinci özelliği ise teşriî güzelliğine işaret etmektedir Surenin ilk üç ayetinde bu teşriî özelliğinin insan için baha biçilmez güzelliğine vurgu yapılmıştır