Kuranda Geçen Erkek ve Kız Çocuk İsimleri - Anlamları

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları - Kuranda adı geçen erkek çocuk isimleri - Kuranda adı geçen kız çocuk isimleri - Kuranda adı geçen bebek isimleri

A

ACAR : Cesur, becerikli

ACER: HZİsmail'in annesi

AFRA: Ayin 13Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

AHSEN: (Ar) Daha güzel, çok güzel, en güzel Erkek ve kadın adı

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden , alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA: 1 Hükümdar veya kumandan asası 2 İşaret olarak yere dikilen çubuk 3 Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu 4 Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı 5 Sonra gelen

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır Kirlerden arındırılmış, masum manasında


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B


BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su

BEREN: 1 Güçlü, kuvvetli 2 Akıllı

BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz

BERRA: (Ar) - Doğru sözlü, hayır işleyen kimse - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
.
BERRE: Manası temizleyicidir

BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Hz Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek
Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C


CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D


DALAN: (Tür) Er 1 Biçim, şekil 2 İnce, narin, zarif
.
DALYA: (Tür) Ka - Yıldız çiçeği

DİDAR: (Fars) Ka 1 Yüz, çehre 2 Görme, görüşme 3 Görüş kuvveti 4 Açık meydanda

DİREM: (Fars) Er 1 Akça, para 2 Gümüş para

DUHA: (Ar) 1 Kuşluk vakti 2 Kur'an-ı Kerim'de 93 surenin ismi -Kız ve erkek adı olarak kullanılır

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E


EBRAR: (Ar) Er 1 Hayır sahipleri 2 İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali, Hz Hasan, Hz Hüseyin

ECHER: (Ar) Ka 1 Son derece güzel kadın 2 Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü

ECİR: (Ar) Er 1 Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey 2 Sevap 3

ECRİN: ALLAH'IN hediyesi anlamını taşımaktadır

EFGAN: (Fars) Er - Figan, ağlayıp inleme, feryat

EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: (Ar) Er - Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

5 1EMİN: (Ar) Er Korkusuz kimse 2 Emniyette olan 3 İnanan, güvenen 4 İnanılır, güvenilir Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen 6 Emanet olarak idare edilen dairelerin başı - 7 (Hz Muhammed (sas) ve Cebrail'in adı

Peygamberimizin soyundan gelenEMİR: (Ar) Er 1 Bir kavmin, bir şehrin başı 2 Büyük bir hanedana mensup kimse 3 4 Kumandan 5 Abbasi devletinde başkomutan 6 Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
.
EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş

ENER: (Tür) Er - En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR: (Ar) Er 1 Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular 2 Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek

ERÇİN: (Fars) - Merdiven, basamak - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ERVA: (Ar) Er 1 Çok güzel genç 2 Son derece cesur ve yiğit adam

ERVA: Temiz ahlakli kiz

ESLEM: Allah'a tesim olmak anlamında canımdeğerlendirebilirsin(hem kız hem erkek için olabiliyo)

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir

Kur'an'da adı geçen peygamberlerdenEYÜB: (Ar) Er 1 Sabırlı 2 Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir Güzel sabır sahibi Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur

EZGÜ: (Tür) - Makam, hava - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

EZRA: (Ar) Ka 1 Pek fasih, sözü düzgün adam 2 Beyaz kulaklı siyah at

EZRAK: (Ar) - Mavi gözlü Gök rengi saf ve temiz su - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F

.
FERMA: (Fars) 1 Emreden, buyuran 2 Amir - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
.
FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli
.
FÜSUN: (Ar) Ka - Büyü sihir Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G


GİZEM: (Tür) Ka - Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime

GONCA: (Fars) Ka 1 Henüz açılmamış gül, tomurcuk 2 Sevgilinin ağzı

GÖĞEM: (Tür) - Halk dilinde yeşile çalan mor - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

GÜRHAN: (Tür) Er 1 Hanlar hanı 2 Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

GÜRKAN: (Tür) Er 1 Bol kan Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H

HÜMA: (Ar) Er 1 Devlet kuşu 2 Saadet, mutluluk


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ


İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: (Tür) Er - Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan

İREM: (Ar) 1 Cennet bahçesi 2 Ok veya kurşun atılan nişan tahtası 3 Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı 4 Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

İREM: Cennet


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K


KAAN: (Tür) Er 1 Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim 2 Hakan, hükümdar
.
kadın adı olarak kullanılır

KANSU: (Tür) Ka 1 Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti 2 Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet

KARİN: (Ar) Erl Yakın 2 Nail olan 3 Hısım komşu 4 Mabeynci

KATRE: (Ar) Ka 1 Damla Damlayan şey

KAYHAN: (Tür) Er - Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: (Tür) Er - Kayrılan, himaye edilen (kimse)

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
KORAY: (Tür) Er - İyice kor rengine gelen ay

KORÇAN: (Tür) Er - Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA: (Ar) Ka 1 Büyük olan (Ekber'in müennesi) 2 Hadicetü'l-Kübra: Hz Peygamberin ilk hanımı

KUMRU: (Fars) Ka - Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş
Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M


MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir

MERİH: (Ar) Er - Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

MİNA: Liman
.
MİRAY: (Fars) Ka - Ayın ilk günleri


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N
.

NİSA: Kuranı kerimin 4 suresi anlamı kadın


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O


OGÜN: (Tür) - Anımsanan belirli bir günde doğan - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

4OĞUZ: (Tür) Er 1 Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı 2 Genç, sağlam, güçlü 3 Anlayışı kıt, bön Köylü Tosun 5 Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır....

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

ORHUN: (Tür) Er 1 Orta Asya'da bir ırmak 2 Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı 3 Yüksek, yüce Hun anlamında

OYTUN: (Tür) 1 Kutsal, mübarek 2 Beğenilen, güzel yer Alçak yer, ova - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OZGAN: (Tür) Er - Öne geçen, kazanan, başarılı

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R


RANA:Güzel göze hoş gelen.

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe
.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S


SARA: (İbr) Ka 1 Prenses 2 (Fars) Hz İbrahim'in hanımı 3 Halis, katkısız, temiz,
.
SARE: Saf temiz

SARP: (Tür) Er 1 Çetin, sert, şiddetli 2 Dik, çıkılması ve geçilmesi zor

SARPER: (Tür) Er - Sert, güçlü erkek

SEDEF: (Ar) Ka 1 Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu 2 Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya,

SEDEN: (Tür) Ka - Uyanık, tetikte, gözü açık olan

ŞEHBAL: (Fars) Ka - Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: (Tür) - Sel gibi coşkun, taşkın kimse - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELİKA: (Ar) - Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
.
SELVA: (Ar) Ka1 Bal 2 Büyük bıldırcın Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş 3 (İsp) Ekvator da sık balta girmemiş orman
.
SEMA: (Ar) Ka 1 İşitme, duyma Musiki dinleme 2 Gökyüzü 3 Felek
.
SENA: (Ar) 1 Övgü ile ilgili 2 Şimşek parıltısı 3Şükretme

SERTAÇ: (Fars) Er - Baştacı, çok sevilen, sayılan

SERTAP: (Tür) Er - İnatçı, direngen

SEVDE: (Ar) Ka Siyah, esmer, esmer güzeli Mü'minlerin annelerinden birisi Hz sevde

SEVİL: (Tür) Ka - Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL: (Ar) - Hicri takvime göre yılın 10 ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ŞEYMA: (Ar) 1 Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar 2 Hz Peygamber'in süt kardeşi
.
SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi

SEZER: (Tür) - Duyar, hisseder, anlar - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SORGUN: (Tür) Er 1 Bir tür söğüt ağacı 2 Sıtkı, sert 3 Çok uzun ve güzel saç

SOYHAN: (Tür) Ka - Han soyundan gelen

SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

SÜSEN: (Tür) Ka - Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi Zambaksuresinin 3 ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan.


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T
.

TAHIRE: Hz Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır...

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U


UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y


YAREN: Dost,arkadaş

YIGIT: Güçlü, cesur.


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z


ZEHRA: En yaygın ismidir Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta

ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır

ZİNNUR:Nur saçan

ZİŞAN: (Ar) 1 Şanlı, şerefli 2 Canlı 3 Bir tür lale Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZİŞAN: Onurlu şerefli

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#11
Kuranda Geçen Erkek ve Kız Çocuk İsimleri - Anlamları
kuranda geçen kız isimleri
kuranda gçen erkek isimleri
kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları
kuranda geçen kız isimleri ve anlamları
kuranda geçen isimler
çocuğunuza koyacağınız dini isimler
bebeğinize koyacağınız dini isimler


sağol kardeş.