Kurban kesimi ne zaman başlar ve nezamana kadar sürer?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
KURBAN KESME ZAMANI
1- Hanefî mezhebine göre kurban kesme zamanı, Kurban Bayramı'nın birinci günü şafak sökümüyle başlar, üçüncü günü güneş batımıyla sona erer.
Şafiî mezhebine göre kurban kesme zamanı, bayramın birinci günü güneşin doğuşundan sonra, iki rekât namaz ve kısa tutulan iki hutbe için gerekli zaman geçtikten sonra başlar ve bayramın dördüncü günü akşama kadar devam eder.
2- Her ne kadar kurban kesme zamanı (Hanefî mezhebine göre) Bayram günü şafak sökümünden itibaren başlıyor ise de, bayram namazının kılındığı yerleşim bölgelerinde bayram namazı kılınmadan ve hutbe okunmadan önce kurban kesilemez.
3- Herhangi bir sebeple bayram namazının geciktirilmesi veya kılınmaması hâlinde, bayram namazı vakti çıkıncaya kadar beklenir ve ondan sonra kurban kesilir.
4- Kurban bayramın birici günü kesmek en faziletlisidir; ancak herhangi bir sebeple birinci gün kurban kesilememiş ise, yukarıda (farklı mezheplere göre) belirttiğimiz süre içinde herhangi bir vakitte kurban kesilebilir.
Gerek Hanefî, gerekse Şafiî mezhebine göre gece vakti kurban kesmek caiz ise de tenzihen/helale yakın bir mekruhtur; yapılmasa güzel olur.
Kurbanın ertesi güne tehir edilmesi zor olacak veya bir zarara sebep olacaksa, o durumda gece de kesilebilir. Çünkü mekruhtur diyenler, karanlıkta kesim ve dağıtım işinde yanlışlık ve zorluk olacağını, dağıtımda fakirlerin bulunamayacağını ileri sürmektedirler. Günümüzün teknik şartlarında gecenin gündüzden pek farkı olmadığına göre; yeterli ışığın bulunduğu yerlerde bu mahzurlar ortadan kalkar.
Ancak, mecbur kalmadıkça kurban kesimini gündüz bitirmelidir.
Kaynak: Bu bölüm Semerkand Yayınları - Allah Yakınlığına Vesile KURBAN - isimli kitabından alınmıştır.