Küresel ısınmanın ormanlara etkileri - Küresel ısınma ormanları nasıl etkiler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Küresel Isınma ve Ormanlar, Küresel Isınmanın ormanlara etkisi, Küresel Isınma Ormanları nasıl etkiler


Küresel ısınmanın temel faktörü atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasıdır.

Ormanlar karbondioksiti kullanarak atmosferden çeker.

Ormanların azalması küresel ısınmayı arttırmaktadır.

Her yıl yaklaşık 13 milyon ha orman alanı ormansızlaşma sonucu yok olmaktadır, ancak son yıllarda yapılan ağaçlandırmalar ve ormanların doğal yollarla alanlarını genişletmesi sonucu net orman kaybı 7 milyon hektara kadar düşmüştür

Ormansızlaşma küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonunun yaklaşık % 20’sinden sorumlu tutulmaktadır


Dünyadaki genel trendin aksine ülkemizdeki orman alanları toplamda artmaktadır.
Ülkemiz orman alanlarının artmasında orman teşkilatınca yapılan ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları büyük rol oynamaktadır.
Bunun yanında kırsaldan kente göç neticesinde baskıdan kurtulan alanlarda yeniden orman gelmektedir.

Orman Yangınlarının İzlenmesi

Küresel ısınmanın orman yangınlarını da arttırması bekleniyor.
Yangınlarda erken haber alma ve erken müdahale oldukça önemli.
TÜBİTAK ve Bilkent Üniversitesi ile işbirliği halinde bilgisayarla görmeye dayalı orman yangını izleme projesi yürütülmektedir.