Kurudere Köyü Savaştepe Balıkesir

DeMSaL

Özel Üye
#1

Kurudere Köyü Savaştepe Balıkesir konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Kurudere Köyü Savaştepe Bilgileri - Kurudere Köyü Hakkında - Kurudere Köyü Tanıtımı - Kurudere Köyü Resimleriİlçe: SAVAŞTEPE - İl: BALIKESİR

Köy Muhtarı: Aydın KIR


Muhtarlık Erişim Bilgileri: Bilgi Yok

Demografik Bilgiler:
Nüfusu:

2000/276
1997/270
İle Uzaklığı:

48 km
İlçeye Uzaklığı:

9 km
Rakım:

283 m

Balıkesir
Bilgiler
Nüfus 276 (2000)
Rakım 150 metre
Koordinatlar
Posta Kodu 10580
Alan Kodu 0266
Yönetim
Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi
İl Balıkesir
İlçe Savaştepe
Web Sitesi

Kurudere, Balıkesir ilinin Savaştepe ilçesine bağlı bir köydür.
Kısa Tarihçesi

13. yüzyılda Balıkesir Savaştepe Bölgesi Türklerin hâkimiyetine geçmesiyle, doğudan gelen Türklerin Oğuz boyundan olan Yörük ve Türkmen aşiretleri bölgeye yerleşir. Savaştepe bölgesine yerleşenlerden, Hardal, Karakeçili, Kılaz, Kubaş ve Çaparlı Yörük aşiretlerinin bir kısmı Savaştepe yöresinde bulundukları obalarda, bir kısmı da kışlak yaylak olarak Ege bölgesinin değişik yerleri ile Savaştepe arasında yüzyıllar boyu göçebe olarak yaşamışlardır.

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, hızla çöküşe geçen ve yapılan savaşlarda büyük kayıplar veren Osmanlı İmparatorluğu yeni açılan cephelere güç katmak amacıyla Anadolu’ dan uzun süredir asker alımları yapmaktaydı, Bu nedenle devlet; batı Anadolu’da yerleşik hayatı benimsememiş konar göçer yaşayan Oğuz Boyu Yörüklerinin obalarındaki asker çağına gelenlerin kayıtlarını belirlemede büyük sıkıntılar yaşıyordu, bunun yanında uzun yıllardan beri yapılan yenilik ve reform hareketleri çerçevesinde devlet tarafından batı Anadolu da konar göçer yaşayan Yörüklerin yaşam tarzını sonlandırmak için bazı girişimlerde bulunulsa da hayata geçirememişti, son olarak yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, ülke içerisinde sosyal sorun haline gelen bu durumla ilgili yöredeki Yörüklerin yerleşik hayata geçirilmesi için devlet kesin karar almış ve 1865 yılında Padişah tarafından yayımlanan fermanla Bursa Hüdavendigarı (eyalet valisi) olan Ahmet Vefik Paşa, batı Anadolu da tüm Yörük obaları zorla iskana zorlamıştır. Devletin bu fermanını tüm yörük obalarının karşı çıkmasına rağmen uygulamaya geçiren Ahmet Vefik Paşanın adı halk arasında uzun yıllar "Çadır Yırtan Paşa" olarak anılmıştır.

1865 yılına müteakip, asırlardır Dikili-Bademli ile Balıkesir Savaştepe arasında göç ederek yaşayan Oğuz Türkleri Kayı Boyu Hardal Yörüklerinden olan bu günkü Kurudere köyü halkının ilk sülaleleri, savaştepe yöresinde (yaylakta) oldukları yaz aylarına gelen bir dönemde, çağlardır merkezi yönetimden kopuk, ataerkin olarak süregelen göçebe yaşamını zorla terk etmek zorunda kalmışlar ve konum itibariyle bu günkü Kurudere köyü dolaylarında olmalarından dolayı burada yerleşik hayata geçmişlerdir.

Aynı zaman dilimi içerisinde Yörede yerleşik hayata geçen Oğuz boyu Yörüklerinden Karakeçili, Hardal, Klaz, Kubaş ve Çaparlı Yörük aşiretlerinin kurduğu köylerin tarihi yukarıda anlatılanlarla aynı paraleldedir. Yörüklerin yerleşik hayata geçmeden önceki Savaştepe yöresindeki Türklerin yerleşik halkı Manav diye tabir edilen Savaştepe, Sarıbeyler, Yeşilhisar, Yazören Urbut, gibi yerleşim yerleri ile birlikte, Bulgaristan da bulunan Türklerin 1893 de göç edenlerinden yörede Muhacir diye tabir edilen 2 köy ile Çetmi Türkmenlerinden 1 köy olmak üzere günümüzde Savaştepe İlçesi, bir Nahiye, 48 köy, 9 mezrası vardır.

Köyün Adının Nerden Geldiği

Köyün Kurudere ismini alması ile ilgili olarak ismin veren kişi, isminin verildiği bir olay ve kayıt bulunmamaktadır. Osmanlı dönemi arşivlerinde köyün adı kurudere olarak geçmektedir. Köy Cumhuriyet dönemi ile birlikte köy tüzel kişiliğini almasıyla kayıtlara Kurudere olarak geçmiştir.

Günümüze kadar kuşaktan kuşağa aktarılan rivayetlere göre;

1 Rivayetlerden biri Yörüklerinin yerleşik hayata geçmesiyle köye ilk yerleşen sülalelerinin yaşadığı yıllarda, köyün kuzey batı kısmında bu günkü adıyla Ötüyüz veya Haceli boğan dere denilen kurak bir vadide iskan eden Hardal Yörüklerinden kalabalık bir sülale (karaveliler) kuraklıkla başa çıkamaması sonucu 1880 - 90 yılları arasında köye göç etmiştir. köy halkı tarafından ilk yıllarda bu sülaleden "Kuru dereden gelenler" diye bahsedilmiş, çevrede bulunan köylerde yaşayanlar tarafından da "kuruderelilerin geldiği köy, köyden başka bir yerleşim yerine gidene kurudereliler geldi gitti" diye sürekli bahsedilmesi neticesinde köyün Kurudere ismiyle anılmaya başladığı şeklindedir.

2 Bir diğer rivayet ise Kurudere köyünden geçen derenin köyün kuzeyinde kalan yerleşim yerleri tarafından sulama amaçlı olarak bentle kesilmesi nedeniyle, derenin yılın büyük bir zamanında kuru kalması sonucu Kurudere olarak anıldığı şeklindedir.

3 Bir diğer rivayette dere yakınında kurulan köyün, çevre köylere göre su kaynaklarının (çeşme) az olmasının dereyle özdeşleştirilerek isminin Kurudere olarak anıldığı şeklindedir.

Demografik yapısı

Köy halkı etnik köken olarak 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu nun kapısının Türklere açılmasıyla birlikte göç eden Oğuz Türklerinin Bozoklar kolundan olan Kayı boyunun Hardal Yörüklerindendir. inanç olarak da İslam dininin Sünni kolundan olup, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin (ibadet,iş) mezhebini benimsemişlerdir. Asırlar boyu İzmir'in Dikili ilçesi Bademli-Yahşibey (Elbedir)-Karadağ dolayları ile Savaştepe yöresi arasında yüzyıllarboyu Kışlak-Yaylak olarak göç ederek yaşamışlardır. Kurudere köyünün atlarının köyün bu günkü olduğu yere yerleşimi 1865 yıllarına takiben batı Anadolu’daki Yörük oymaklarının yerleşik hayata geçmesiyle başlamıştır.

Kurudere köyünün olduğu meranın, yörüklerin yerleşik düzene geçmesinden önce Sarıbeyler nahiyesine ait olduğu, Yörüklerin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte ise ilk olarak Hardal yörüklerinden olan sülaleler olmak üzere zamanla çevreden değişik nedenlerden dolayı bazı sülale veya ailelerin de köye yerleşmesiyle bu günkü yapısını almıştır.

Köyde yerleşik hayata geçmiş ilk kuşak ve ikinci kuşak yoksulluk, salgın hastalıklar ve savaşlarla işgallerle mücadele etmesinden dolayı çocuk sayısı sınırlı kalmış, üçüncü kuşak ise Osmanlı ve Cumhuriyet ara döneminde kalmış yoksul sayılabilir fakat çocuk sayısı kişi başına ortalama yedi-sekiz olarak ortaya çıkmış, dördüncü kuşak maddi imkânları ve yaşam şartlarının daha iyi olmasına rağmen çocuk sayısı üç-dört ile sınırlı kalmıştır, günümüzde ise çocuk sayısının iki-üçtür. çok eşlilik geçmiş dönemlerde nadiren görülse de hiç benimsenmemiştir. Kurudere köyünde yapılan evlilikler 1960 lara kadar genelde köy içinden ikinci ve üçüncü derece uzaktaki akrabalarla nadiren birinci derecedeki akrabalar ile gerçekleşmiş, bu yıllardan sonra komşu köylerden yoğun kız alışverişleri ile evlilik gerçekleşmiştir. Köyde Feodal (aşiret) yapılanma şekli geçmiş dönemler dahil hiç görülmemiştir, 1970’li yıllara kadar büyük sülale ve aile yapısı korunmuş ise de 70’li yıllardan itibaren özelliklede 80’li yıllardan sonra değişen ülke ve bölge koşullarından dolayı küçük aile yapısı kendiliğiyle oluşmuştur.

Köyde 1914 ve 1916 Yıllarında Görülen Çekirge Felaketleri

1914 sonbaharında yörede olduğu gibi köyde de görülen Kızıl çekirge felaketi sonucu tüm ekinler ve ürünler tahrip olur. Aynı çekirge felaketi 1916 yılında da devam eder, ekili mahsullerin tamamı, ot ve çalı yaprakları dahil çekirgelerin istilasına maruz kalır, bu felaket sonucunda kıtlık köyleri kasıp kavurmuştur, bölge insanının, mısır koçanlarını öğütüp ekmek yaptığı, ardıç tohumlarını ve ayrık otlarının köklerini yedikleri, bu dönemi yaşayan yöre insanının anlattıklarından bazılarıdır. Köyün Çardakalanı mevkiinde, o döneme ait köylüler tarafından itlaf edilen çekirgelerin gömüldükleri çukurların yerleri günümüzde de hala belirgin olması, köylülerin bu felaket karşısında yaptıkları amansız mücadelenin ne derece zorlu geçtiğini göstermektedir.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Yunan İşgali ve Köy

Birinci Dünya Savaşı sonucunda 15 Mayıs 1919 da Yunan ordusu İzmir'i işgal eder. Ege Bölgesi'nin ve demiryolu güzergâhlarını izleyen Yunan yayılması karşısında, Balıkesir'de Redd-i İlhak Cemiyeti adı altında ilk Kuva-yî Millîye Haziran'ın ilk haftasında kurulur. Başlarında milis komutanı Balıkesir'li Hulusi Beyin bulunduğu, Yüzbaşı Kemal'in komuta ettiği Balıkesir'deki 20 er ile 150 kadar gönüllü birlik haziran ayının Haziran'ın 14'ünde Savaştepe'ye gelerek gönüllü Kuva-yi Millîyeciler bu birliğe çağırır, Kaynaklarda Kurudere Köyünden katılan kişilerden adları bilinenler; Delibıçak, İbrahim, Mustafa'dır. Tam donanımlı Yunan ordusunun ilerleyişi karşısında Savaştepe’nin güneyinde bulunan Çomaklı cephesi düşünce milis kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmış, yoksulluk ve salgın hastalıklarla mücadele edildiği bir dönemde gelen işgal karşısında yörede de büyük bir direniş gösterilememiş ve 28/29 Haziran 1920 tarihinde Savaştepe yöresi Yunanlılarca işgal edilmiştir. Karacalar köyü yakınında da müfreze birlik bulunduran Yunanlılar Kurudere köyü ve çevredeki bütün köylere dolaşarak acımasız davranışlarıyla halkta psikolojik baskı oluşturmuşlardı. Atatürk komutasındaki Kuva-i Milliye güçlerinin yunanlılara karşı verdiği mücadele neticesinde, 6 Eylül 1922 tarihinde sessizce Yunanlıların tren yoluyla kaçmalarıyla Savaştepe yöresi işgalden kurtulmuştur. Köyde işgal dönemini yaşayan büyüklerin anlatılanlarından bazıları; işgalden kısa bir süre sonra işgalci Yunan askerlerinin hayvanlara, yiyeceklere ve eşyalara el koymaları ile namusa göz dikeceği endişesiyle köy halkının köyün kuzeybatısında bulunan Göklütepe denilen mevkie geçici olarak göç ettiği, burada geçici yaşam alanları yapıldığı, genç kızları yüzlerine alımlı olmasın diye kazan karası sürüldüğü yaşlı kadın elbiseleri giydirildiği anlatılırdı. Ayrıca yörede Yunan işgalinin günümüze kadar bıraktığı iz ile ilgili olarak kötü kişilikli olanlara hala yunan denilmesi, örneğin (Yunan gavuru - Yunan gavurumuzun - Yunan yapmaz senin yaptığını vb.) deyimler hala kullanılmaktadır

Kültür (Gelenek ve Görenekler)

Gelenek ve Görenekler yüzyıllar öncesinden beri süregelir. Halkın sevinçleri ve üzüntüleri (düğünler, yemekler, eğlenceler, inançlar, acılar) bir yörenin kültürün oluşmasında ve halkın sosyal yaşamını belirlenmesinde en büyük etken olmakla beraber kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşır,

Söz Kesme ve Nişanlanma Evlenecek olan çift için görücü usulü veya anlaşma yoluyla olsun aileler arasında mutabakat sağlandıktan sonra, konunun herkese duyurulması için, küçük nişan veya büyük nişan adı altında merasim düzenlenir, küçük nişan aileler ve yakın akrabalarında katıldığı yüzük ve takı töreni şeklinde, büyük nişan ise herkesin katılımı ile eğlenceli olarak yapılan törendir. Nişan töreninin ev sahipliğini kız tarafı üstlenir. Nişan ile evlilik arasındaki geçen süre içerisinde kız ve erkek evlerinin bir birlerine hediye ve ziyaret amaçlı gidiş gelişlerine heybe götürme denir. Ayrıca düğün eğlencelerinde oyun oynarken söz kesilen veya nişanlanan kızın omuzlarına ve başına erkek annesi tarafından basma yazma türü şeyler atılır,

Kurudere Köyünde Düğünler; Sosyal yardımlaşmanın ve kaynaşmanın yaşandığı düğün merasimleri köyde hafta sonları Cuma günü öğleden sonra başlar ve Pazar günü akşam vakitleri sona erer, geçmişten gelen gelenekler bu düğün süreci içerisinde tam anlamıyla yaşanır.

Köydeki Düğün Evresini Üçe Ayırılır

- Birinci güne halk arasında dibek denir, bu gün düğün için son hazırlıkların yapıldığı, düğün yemeklerinin hazırlandığı gündür. Akşamında erkek evinde oğlan kınası denilen bayanların oyunlu eğlencesi ile akabinde de meydan ocağı denilen köy meydanında erkeklerin oyunlu eğlencesi olur, köyde elektriğin olmadığı dönemlerdeki düğün eğlencelerinde, köy meydanında büyük bir ateş yakılırmış ve bu şekilde eğlenilirmiş Meydan Ocağı ismi buradan gelmektedir

- İkinci günde köylü tarafından kına eti denilen kız ve oğlan evlerinin karşılıklı hediye - davetiye götürme törenleri, gelin çeyizinin (sepi) sergilendiği, misafir davetiyelerin kabul edilip karşılandığı, gün boyu eğlenilebilinen, düğün yemeklerinin dağıtılıp yenildiği, akşam gelin evinde düzenlenen kına gecesinin akabinde meydan ocağında çevre köylerinde katıldığı erkek oyunları ile günün her bölümü dolu dolu yaşanır. Düğün Oyunları bayanlarda eskiden Eşme adlı kaşıklı yöresel oyun, erkeklerde ise Harmandalı ile Soğuk kuyu isimli zeybek oyunları yaygın şekilde oynanırdı. Düğün sahibinin belirlediği Bayraktar diye tabir edilen köyün seçkin gençlerinden üç dört kişi düğünde özellikle eğlence kısımlarını organize eder, meydan ocağının sevk ve idaresini sağlar, bayraktarlar bellerine basma ve yazmalar takarak kendine diğerlerinden ayırır.

- Üçüncü gün gelin alma günüdür, bu günde yemek verilir dağıtılır, gelin alma merasimi ikindi vakitlerinde oğlan evinin kalabalık bir konvoy eşliğinde kız evine gitmesiyle başlar, Bayraktarların Türk Bayraklı köyün sancağı öncülüğünde gençlerin oluşturduğu guruplar kız evine yaklaştığında (gelin almaya geldik size) diye naralar atmaya başlar, gelin dualarla gelin alıcılarına teslim edilir, yine konvoy eşliğinde oğlan evine gelinir bu sefer naralar (gelin getirdik size) şeklinde atılmaya başlar, düğün sahibinden bahşişler alınarak gelinin önü açılır, gelin yeni evine girerken kaynanası tarafından mal mülk sözü alır, gelini kucağına bebek verilir ve gelin ve damadın başına evlilikleri bolluk, bereketli geçsin diye buğday, şeker ve paralar saçılarak dualar eşliğinde yeni evine girerler ve düğün sona erer.

Ayrıca köyden dışarıya giden gelin için gençlerin erkek tarafından aldıkları paraya toprak bastı denir. Düğün evinin belli olması için herkesin görebileceği yüksek bir yere veya direğe eskiden kırmızı bir yazma bağlanırdı, bu yazmanın yerini zamanla Türk Bayrağı almıştır. Düğünler kız evinin dışarı da olması şartlara ve tercihlere (dualı) göre yukarıda anlatınlar gibi tam yaşanmasa da genel hatlarıyla bu süreç yaşanır, eskiden bu gelenekler eksiksiz yaşanırken, günümüzde bazı adetler uygulanmayabiliyor,

Sünnet Merasimleri; Köyde sünnet merasimleri de düğünler gibi katılımı yüksek ve şenlik içinde geçer, sünnet merasimi düzenleyen aileler çocukların ellerine kına yakar ve özel sünnet elbiselerini giydirirler, bazı aileler kına gecesi eğlencesi düzenler bazıları sadece mevlit okutur, eğlencelide olsa her halde mevlit okutulur, öğle namazına müteakip sünnet olacak çocuk ata bindirilip, köy içinde tekbirlerle dolaştırılarak evinin önüne getirilir, burada düzenlenen takı merasiminin ardından gelen misafirlere yemekler ikram edilir. Sünnet olacak çocuğun arkadaşlarına sağdıç denir, sağdıçlara ayrı okuntu dağıtılır, sağdıç aileleri de okuntuyu hazırladıkları özel tepsilerle sünnet evine götürürler, köyde Ayrıca sünnet olacak çocuğun kardeşi yoksa tek ise horoz kesilmesi de eski gelenekler arasındadır. kirve geleneği yoktur.

Cenaze Merasimleri; Cenaze merasimleri dünyanın en eski merasimlerindendir. Köyde cenaze merasimleri İslam inancının Hanefi mezhebi gereklerine göre gerçekleşir, cenaze defnedilmesinin ardından ölen kişinin ruhuna 7'si, 40'ı ve 52' sinde mevlit okutulur ve yemek verilir, ayrıca ölen kişinin üzerine kemer uzatılması, kadın mezarlarının derin kazılması ve yazma bağlanması ile mezarların üzerine su kabı bırakılması gibi adetler de vardır, mezarlık köye yaklaşık 1 km uzaklıkta dombay yatağı mevkiindedir, köyün kuruluş tarihi ile eski mezar taşları sayıları ele alındığında, köyün kuruluşundan önce de mezarlığın var olduğu anlaşılır, bir rivayete göre adının Hanefi mezarlığı olduğu da söylenir,

Gezek Geleneği; Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden olan bu gelenek; Köyün angarya işlerinde çalışan işçilere köy sakinleri tarafından her hanenin sırayla hazırladığı yemeğe verilen addır.

Köy Hayırları; Yörede hayır geleneği çok yaygındır, nerden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte, halkın Allah'a şükretmek, toplumu kaza ve belalardan koruması ve bereketin artması için yaptığı bir gelenek olarak düşünülebilir. Bir başka adı da Dede Hayırıdır, köy sakinlerinden imkânı olanların öncülüğünde elinden gelen herkesin katkısıyla genellikle bahar veya yaz aylarında yapılan yemekli hayra verilen addır. Bağımsız yapıldığı gibi kuraklık dönemlerinde yağmur duasıyla da birleştirilip yapılır. Çevre köylerinde katılımıyla büyük bir organizasyona dönüşür, ayrıca bağımsız olarak (hacı - emeklilik - adak - şükür vb.) yemekli ve lokmalı hayırların yapılması da köyde yaygındır.

Kiriş Kaldırma; Eski bir gelenek olan kiriş kaldırma geleneği günümüzde artık yapılmamaktadır. köydeki bu gelenek, genellikle kurbandan sonra yapılan et yemeğine (tomta vb. yemekler bkz.) sokakta veya çevrede bulunan köy sakinlerinin önceden herhangi bir davet olmaksızın aniden çağırılarak verilen yemek ziyafetinin adıdır. özet olarak, kiriş kaldırma ağır bir iş olduğundan çağrılan kişinin istemese de komşusunu kırmamak için gittiğinde bir yemek sürprizi ile karşılaşması şeklindeki latife, güzel yanı kirişte çıkabilir yemekte..

Asker Uğurlaması Asker çağına gelen gençlerin askere gitmesinin belirlenmesi ile birlikte köyde yakın akrabaları başta olmak üzere isteyen herkes askere gidenleri davet ederek yemek ziyafeti verir, askerlik gününe yakın öğle yada cuma namazı sonrası cemaat ve köylülerin katılımı ile askerler önde köy halkı arkada kıbleye dönülerek imam askerlerin selameti için dua okur.

Oyunlar; Köyde Teknolojinin olmadığı dönemlerde, özellikle eski insanların oynadığı bazı oyun türleri; Danadös - Çelik Çomak - Yüzük Saklama - Dokurcun (zeka oyunu)


Köyün Başlıca Yemekleri

Tarhana Çorbası Un ve yörede boy otu olarak tabir edilen kendine has kokusu olan bir çeşit ot ile yoğurt ve nohut değişik safhalardan geçirilip kurutularak yapılan lezzetli bir çorbadır. tarhana yapılırken komşular toplanır yardımlaşma ile yapılır,

Tirit gevrek olarak tabir edilen kurumuş ince yufka ile salçalı sos ve haşlanmış av hayvanları veya et ile yapılan yemektir.

Keşkek genellikle düğün ve derneklerde yapılan geleneksel bir yemektir.

Gatmer - Bükme - Gözleme - Bazlama Yörede çok yaygın olarak yapılır. Hamur içerisinde ıspanaklı, otlu, Peynirli ve kıymalı olarak saçta pişirilir, ayrıca sade yağlı olarak yapılana da Akıtma denir

Çörek Pidesi Bir çeşit susamlı pidedir, yörede Sarıbeyler nahiyesine has olduğu bilinir köyde de yaygın olarak yapılır, ramazan ayının bir bölümünde yapılması adet haline gelmiştir, muhafazası uzun sürelidir.

Börülce bir sebze türüdür, mevsimine göre çok yaygın ve tüketilen bir yemektir.

Topalak Aşı bulgur, un ve kıyma yoğrularak sıkıştırılması ile adı üzerine top haline getirilerek nohutlu yapılan sulu bir yemektir.

Tomta Kemikli et haşlamasının yerel adıdır.

Tatala Et Közlemesi

Höşmerim Balıkesir iline ait olan bu tatlının köyde yapımından çok hazır tüketimi daha yaygındır.

Hoşaf Yaş veya kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bu tatlı içeceğin bir diğer adı da Kompostodur. Mevsimine göre değişik meyvelerden yapılan hoşaf konservelenir.

Kara Helva İrmikten yapılan bir çeşit helva tatlısıdır. adını renginin koyu olmasından dolayı almıştır.

Pelte Pirinç unuyla yapılan jöle türü eski bir tatlı çeşididir.

Köydeki Bazı Batıl İnançlar

1. Öldürülen bir yılanın ağaca asılmasının yağmur getireceğine inanılması
2. Bebeğin üstünden adımlamanın bebeğin küçük kalacağına inanılması
3. Göz seyirmesi bir kötü olayın olacağına.
4. Düşülen yere veya güzel bir çocuğa nazar değmesin diye tükürülmesi.
5. Kesilen kurban kanının özellikle çocukların alnına sürülmesi.
6. Baykuş ötmesinin kötü haber veya olay olacağına işaret olduğuna inanılarak, baykuşun konan evden kovulması.
7. Kelebek türü, halk arasında muştu böceği denilen böceğinin geldiği eve kısa bir süre içinde iyi haber yada misafir geleceği.
8. Yola, gurbete gidenin arkasından su dökmek.
9. Yeni alınan bir şeye kırmızı bez bağlamak.
10. Kumru kuşu etinin yenmemesi.
11. Yakın zamana kadar felç geçirene cin çarptı sanılması.
12. Ceviz ağacının altında uyumanın hastalık getireceği.
13. Köpek ulumasısının hayra yorulmadığı.
14. Ekmeğin ters vaziyette bırakılmaması.
15. Çocuğa nazar değmesin diye elbiseden koparılan bir parçanın çocuğa bırakılması.
16. Karınca yuvasının üzerinde uyunmamasının iyi olmayacağı.
17. Kırkı çıkmamış bebeğin yalnız bırakılmaması.
18. Gece sakız çiğnemenin ölü eti çiğneme ile eşdeğer olduğu.
19. Geçe tırnak kesmenin doğru olmayacağı.
20. Hayvandan sağılan süte nazar değmemesi için ot vb. şeylerin atılması.
21. Cenazenin üzerine kemer uzatılması.
22. Mezarlara su kabı bırakılması.
23. Kadın mezarlarına yazma bağlanması ve derin kazılması.
24. Tarladaki keleğe bakıldığında, göz değerek büyümeyeceğine inanılması.
25. Kavak ağacının yaprağını geç dökmesinin kışın sert geçeceği şeklinde yorumlanması.
26. İncir ağacından düşenin kolay iyileşmeyeceği ve hasar kalacağına inanılır
27. Yeni doğan bebeği kırkı çıkana kadar büyüdüğünde teri kokmasın diye tuzlu suda yıkamak, tuzlamak.
28. Gelinin kucağına yeni evine girerken bebek verilmesi.

Coğrafya Bilgileri

Kurudere köyü Balıkesir iline 48 km, Savaştepe ilçesine 9 km uzaklıkta olup, engebeli araziye sahip olan köyün rakımı 150 metre civarındadır.

Kuzeyinde rakım yükselir ve Pıynarlı, Akpınar ve Karakabağaç köyleri vardır. kuzeyden gelen dere köyün içinden geçer.

Batısında halk arasında ötüyüz adıyla anılan dere geçer, Madra dağlarının uzantısı sıra dağlar vardır. Çiftlikdere ve Köyyeri köyleri bulunur.

Doğusu hafif yüksek tepelerden oluşur, halk arasında kocabük adıyla anılan dere geçer, Karacalar, Kölederesi, Çalıköy ve Kocabıyıklar köyleri vardır, ayrıca köyün doğusunda Balıkesir Savaştepe karayolu 3 km demiryolu ise 2,5 km uzaklıktadır,

Güneyi açık vadidir köye yaklaşık 2,5 km uzaklıkta Sarıbeyler barajının uzantısı vardır.

Ayrıca köyde halk arasında şartlak denilen etrafı sarmaşık (hebil) ağaçları ile kaplı doğa harikası 4-5 metre yüksekliğinde küçük bir şelale bulanmaktadır.

Köy ve Çevresinde Çeşitli İsimlerle Anılan Mevkiiler Ardıçlı, Gölyeri, Gölün üstü, Kesmeli, Kesmeli Eneci, Selvili, Saya boğazı, Dombayyatağı, Derinboğaz, (Omarların-Hamurcunun-Karaibrahimlerin-Kürtoğlunun) saya yerleri, Mısırlının koru, Arılık, Tütünlük, İncirlitaş, Kocakarşı, Küçükkarşı, Şartlak, Göklütepe, Palamutlu, Armutlu, Ötüyüz, Kavlak, Kesikler, Zeybek, Sıvarma, Çardakalanı, Yeldeğirmeni, Kırantarla, Kocatarla, Kireçli Tarla, Topaktaş, Kışla, Çertlemikli, Mermer, Bağlar, Korucunun Yalağı, Kocabük, Ilıgöl, Koca Köprü, Şerif boğazı, Sarıtarla, Aşırlık Gediği, Deveci Yeri, Macur Yeri, Tefik Yeri, Dere Çatı, Ayaklıtaş, Avtaşı, Oluktaşı, Çakallı, Sülüklü, Kuştepesi, Davulgutepe, Akkaya, Kaplan, Kale, Kireç Ocağı, Köserelik boğazı, Erikli, Boztepe, Kedi Kayası, Kuzul Dede, Aşşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Karşı Mahalle, Çimenlik, Cingen Yurdu, Leylek Kabağacı, Sadi nin Küllüğü,

Dereler Köyderesi, Ötüyüz (Öteyüz) Deresi, Kocabük Deresi

Harmanyerleri Esmenin Harmanyeri, Kaban Harmanyeri, Karabacağın Harmanyeri,

Çeşmeler Koca Çeşme, Karşı Çeşme, Kapaklı Çeşme, Kocanuri Çeşmesi, Kışla Çeşmesi, Güngörmez Çeşmesi, Fatti Çeşmesi, Oku Çeşmesi, Seyfe Çeşmesi

Bitki Örtüsü ve Tarım

Kurudere köyünün merasının bitki örtüsü iklimden dolayı maki (ardıç-pıynar) ve meşe çalılık olmakla beraber köyün batı kısmındaki merası devlet tarafından dikilen cam ağaçları ile kaplıdır. Dere kenarlarında çınar ve söğüt ağaçlarının yanı sıra köylü tarafından dikilmiş kavak ağaçları da bulunur, halk arasında eneç diye anılan küçük dereler hayıt ağaçları ile kaplıdır, ayrıca yaban mersinleri yer yer bulunur, köyün batı kısmında yakaotu olarak anılan içimi hoş bir ot çeşidi vardır, Köyde üzüm, erik, incir (yemiş), nar, ayva, badem, armut, ayva, dut, iğde, ceviz gibi meyveler başta olmak üzere yetişir, ayrıca, kayısı şeftali, kiraz zerdali ve elma da yetişmesine elverişlidir. Yer yer köy çevresinde nadiren zeytinlikler ve üzüm bağları vardır, Köyün arazisi bir kaç düzlük hariç genelde engebelidir, sulu tarım yapılmadığından tarım ürünü üretimi sınırlı ve ihtiyacı karşılar niteliktedir. Genellikle buğday, arpa, nohut, bakla vb. ile kısmen tütün, susam, mısır, ayçiçeği ve kavun-karpuz yetiştirilir.

İklim

Köyün iklimi, Marmara Ilıman iklimi etki alanı içerisinde olup, Akdeniz ve Marmara ikliminin geçiş noktasındadır. Yazları kurak ve sıcak geçer, kışları yağışlı ve soğuktur. iklim olarak geçiş noktasında bulunduğundan dolayı Akdeniz ikliminin uzantısı olarak köyde kısmen zeytin ağaçları bulunur, dört mevsim tam anlamışla yaşanır, ortalama yıllık metrekareye 700-800 mm. yağış düşmektedir. Köy bulunduğu konumdan dolayı kar yağışı etrafındaki yüksek tepelere oranla geç düşer. Kar yağışlı gün sayısı köyde kış boyunca 4 ile 5 gün, çevrede bulunan dağlık kesiminde 10 günün üzerine çıkmamaktadır.

Nüfus

Köyün Nüfus Dengeleri: 19.yy sonlarına doğru köyün kurulması ile birlikte 20. yy başlarında baş gösteren savaş, salgın hastalıklar ve yoksulluk gibi nedenlerden dolayı nüfus 1920 li yıllara kadar artış gösterememiş, üçüncü kuşak ile birlikte köyün nüfusunda artış olmuştur. 1960 yılların ortalarından itibaren Savaştepe ilçesine, yurtdışı (Almanya) ile nadiren memur olanların atanmasıyla köyden ilk göçler başlamıştır, 1980 li yılların sonlarına doğru genç nüfusun işsizlikten dolayı Savaştepe ve Soma İlçelerine göçünü, 90 yılların başlarından itibaren öğretmen, polis, asker gibi Türkiye'nin değişik illerine atananlar izlemiş. bunun yanında geniş ailenin getirdiği sıkıntılarda göçe neden olmuştur. Köyün nüfusu 1940 lar dan itibaren artarak 1980-1990 yılları arasında en kalabalık seviyeye ulaşmış, 1990'dan itibaren yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ve doğum sayısındaki düşüş itibariyle de yaş ortalaması yükselmiş ve nüfusu ise düşmüştür.


Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 274
2000 276
1997 270

Ekonomi

Köyün ekonomisi geçmiş yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalıydı, Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın şekilde yapılırdı, 1970 li yıllardan sonra küçükbaş hayvancılığı köy merasının baraj ve orman alanlarından dolayı daralması sonucu kalabalık ailelere yetmemesi ve yetişen yeni neslin iş nedeniyle köy dışına gitmesi sonucu cazibesini yitirerek kaybolmaya başlamış, günümüzde de yok denebilecek kadar azdır. Büyükbaş hayvancılığı ise 1990 lı yıllara kadar merada yapılır ve karasığır diye tabir edilen inekler yetiştirilirdi. 1990 lı yıllardan sonra köylü besi hayvancılığına dönmüş, bunun neticesinde hayvan sayısı azalmış fakat süt verimi artarak köylünün ekonomisine katkıda bulunmuştur.

Köyün arazisi bir kaç düzlük hariç genelde engebelidir, sulu tarım yapılmadığından tarım ürünü üretimi sınırlı ve ihtiyacı karşılar niteliktedir. Ayrıca geçmiş yıllarda yapılan tarım ve hayvancılık köylünün ihtiyaçlarını karşılarken, günümüz koşulları ve ihtiyaçları ele alındığında karşılayamamaktadır. endüstri tarımı olarak tütün yaygın olmasa da geçmişte bunla geçinen köylüler vardı.

1960 lı yıllardan itibaren köyden maden işçisi olarak Soma İlçesinde bulunan kömür madenlerinde iş imkânı bulunmuş, hala maden işçisi olarak devlet ve özel sektör maden işletmelerinde çalışan köylüler vardır.

Köyde sosyal güvenlik anlayışının duyarlılığı ile değişik illerde ve Almanya da çalışan köylülerden bir kısmının emeklilik sonucu köyde ikamet etmeleri ile birlikte köyün yüzde 60'i emeklidir. Asgari ücretle çalışanlar olduğu gibi, günlük yevmiye ile de çalışanlar vardır.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır.

Köye içme suyu şebekesi 1985-6 yıllarında köyün kuzeyinde bulunan Akpınar köyü Pıynarlı mahallesinden temin edilmiştir suyun köye gelmesine karşı çıkan Pıynarlı mahallesi ile ciddi sorunlar ve kavgalar yaşanmış olup, çalışmalar jandarma nezaretinde yapılabilmiş ve böylelikle köye su alınabilmiştir. alınan suyun yetersiz gelmesi neticesinde, 2004 yılında Mecidiye köyünde bulunan bir arazide çıkan su köye getirilerek köyün su problemi tamamen çözülmüştür.

Köyün kanalizasyon şebekesi vardır.

Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır.

Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur.

Köyün ulaşımı sağlayan yol asfaltır.

Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kaynak : Yerel Net
Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz