Kuşlar Hakkında Genel - Kısa Bilgiler

Dine

Özel Üye
#1

Kuşlar Hakkında Genel - Kısa Bilgiler konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Kuşlar Hakkında Genel - Kısa Bilgiler


Kuşların en önemli duyusu nedir?
Bir kuşun en önemli duyusu görmedir Kuşların çoğunda koklama duyusu çok zayıftır Atmacada olduğu gibi, bazı kuşlarda gözler, insan gözünden on kez daha keskindir Atmacalar avcıdır, gözleri başlarının önündedir Bu nedenle başlarını çevirmeden avlarını gözleyebilirler

Kuşlar çevrelerini nasıl görür?

Tohum, tane ve böceklerle beslenen küçük kuşların gözleri başlarının yanındadır Sağ ve sol taraflarında nelerin olup bittiğini görebilirler Besin ararken, düşmanlarını gözlerken her iki tarafa bakabilirler Gündüz kuşlar, renkli gördüğü halde, gece yalnız grinin tonlarını görebilirler
Gözlerin ve kanatların ortak özelliği ancak bütünüyle gelişmiş bulundukları takdirde vazifelerini yerine getirebilmeleridir Başka bir deyişle, eksik gözle görülmez, yarım kanatla uçulmaz

Kuşlar sesleri nasıl duyar?

Kuşlarda, insanda olduğu gibi ses dalgalarını kulağa yönelten kulak kepçesi yoktur Kulak delikleri tüylerle örtülüdür Buna rağmen çok iyi işitebilirler Yine de kuşların pek çoğu, sesin yönünü kolayca bulamaz Yalnız, baykuşlar, sesin yönünü iyi bulur Baykuşların iç kulakları özel bir yapıya sahiptir Avlarının çıkardığı en ufak sesi duyabilirler Bazı kuşlarda çok alçak sesleri çok rahat duymalarını sağlayan kulak zarları vardır

Kuşlar, nasıl koku alır?

Kuşların çoğunda burun delikleri gaganın tepesindedir Burun delikleri koku almada değil, solunum için kullanılır Kuşlar genellikle iyi koku almaz
Kuşlarda duyuların algılanması işlevini orta beyin ve ön beyin birlikte üstlenir Memelilerde ise orta beyin iyice küçülmüştür ve daha çok ön beyin ile arka beyin arasındaki bağlantıyı sağlar
Bazı kuşlar düşmanlarını yanıltmak için seslerini çeşitli şekillerde kullanırlar Örneğin ağaç deliklerinde yuva yapan birçok kuş rahatsız edildiğinde bir yılan gibi tıslar Yuvaya saldıran yırtıcı hayvanlar da, delikte muhtemelen bir yılan olduğunu düşünerek bu deliği kurcalamazlar
Kuşların da insanlar gibi gırtlakları vardır Fakat bunlar ses üretmezler Gırtlak kuşlarda suyun ve besinlerin nefes borusuna kaçmaması için kapakçık görevi yapar Kuşların sesi başka hiçbir canlıda olmayan ve vücutlarının derinliklerinde yer alan farklı bir yapı olan "syrinx"ten gelir Kutu şeklindeki bu organın çevresi kıkırdakla kuvvetlendirilmiştir ve kuşun nefes borusunun alt kısmında yer alır Syrinx burada iki tüp şeklinde kola ayrılarak ciğerlere bağlanır Kuş, ciğerlerini kastığı zaman bu tüplerin her birinden çok hızlı bir şekilde geçen hava, melodili bir ses oluşturur Syrinxteki kaslar her bir tüpün ağzındaki kapakçıkların bağımsız olarak titreşmesini sağlar ve böylece sesin perdesi farklılaşarak notaların kalitesi artar
Kuşlarla ilgili kesin olarak bilinen birşey varsa bu da sahip oldukları duyu organlarının ve bu organlarıyla algıladıkları dünyanın insanlarınkinden farklı olduğudur Aslında gelişmiş duyusal yetenekler hayvanlar dünyasında sıklıkla rastlanan şeylerdir Kuşların polarize ışığı algılayabildikleri son yıllarda yapılan labaratuvar çalışmalarıyla kanıtlanmıştır Gökyüzünden gelen ışığın polarizasyonu güneşin konumuna göre gün boyunca farklılık gösterir Böylece bulutlar güneşi kapatmış olsa da kuşlar güneşin konumunu algılayabilirler Ayrıca renkli görüş ve gece görüşünün gerçekleşmesini sağlayan koni ve çubuk hücreleri insan gözü retinasının fovea denilen bölgesinde yoğunlaşmışken, kuşlarda tüm retina üzerinde homojen ve yoğun bir dağılım gösterir Bu nedenle kuşların genel görüşü bir insanın bir cisme odaklandığında gördüğü netliğe eşdeğerdir Ayrıca kuşlar insanların gördüğü dalga boylarına ek olarak morötesi ışınları da algılayabilirler Güvercinlerin işitme duyularıyla ilgili olarak yapılan deneyler de süpriz sonuçlar vermiştir İnsanlardan farklı olarak güvercinler çok düşük frekanslı sesleri duyabilirler İnsanların duyabildiği en düşük frekans 20Hz’ken güvercinler 01Hz’e kadar duyabilir, buna ek olarak ses frekansındaki çok küçük değişimleri de algılayabilirler Doğada şimşekler, manyetik fırtınalar, yer sarsıntıları, deniz dalgaları, rüzgar akımlarının dağların doruklarından geçerken çıkardıkları sesler gibi düşük frekanslı birçok ses kaynağı vardır Düşük frekanslı sesler aynı zamanda büyük dalga boyuna da sahip oldukları için (radyo dalgaları gibi) çok uzun mesafeler kat edebilirler, bu yüzden kuşlar yaklaşmakta olan hava durumunu tahmin etmekte ustadırlar ayrıca bu sesler yönlerini bulmalarında da yararlı olabilir

DUYU ORGANLARI

Kuşlar görme ve işitme duyuları çok gelişmiş olan canlılardır Buna bağlantılı olarak diğer algılama sistemleri fazla gelişkin değildir Körelen duyuların başında ise koklama gelmektedir