Kütüphaneci Meslek Tanıtımı

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kütüphaneci Meslek TanıtımıTANIM
Kütüphaneye gelen; kitap, süreli yayın, video-kaset ve ses kasetleri ile bilgisayar disketlerini konularına göre sınıflayan, bunları koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir

GÖREVLER

Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar, Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olur, Dışarıya ödünç kitap veya kaset verme hizmetini yürütür, Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır, Kıymetli kitapların korunması için önlem alır, Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir, Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar, Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,
Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir, Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Kitap, Video-video kaset, Ses kaseti, Televizyon, Bilgisayar, Mikrofiş okuma cihazları, Katalog fişleri ve kartlar, Fotokopi makinesi

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kütüphaneci olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan, Dikkatli ve titiz, Kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan,
İnsanlarla iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kütüphaneciler kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda görev yaparlar Kütüphaneci, çalışırken hem malzeme (kitap), hem veriler (kitapların numaraları), hem de insanlarla ilgilidir İş genellikle oturarak yapılır

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kütüphanecilerin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, Okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışma imkanları vardır
Eğitimin en önemli aracı kitaplardır Toplumumuzda okumaya verilen önemle birlikte kütüphane alışkanlığı giderek gelişme göstermekte, hizmeti yaygınlaştırmak için halk kütüphaneleri kurulmaktadır
Özel ve kamu kuruluşları da kütüphanelere verilen önemin artmasına bağlı olarak, kurum kütüphanelerinde bu alanda eğitim görmüş olan kişileri çalıştırmaya başlamışlardır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümü, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümü,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle Meslek eğitimi bölümünde yer alan bilgiler “Kütüphanecilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARILise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kütüphanecilik” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ-2)” puanı almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kütüphanecilik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir