Laborant Ve Veteriner Sağlık (suni tohumlama 1.sınıf soru ve cevapları)

#1

Laborant Ve Veteriner Sağlık (suni tohumlama 1.sınıf soru ve cevapları) konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
1) Aşağıdakilerden hangisi doğada hayvanlar arasında varoluştan beri süregelmekte olan çiftleşme olayına bir an için ara verilip devreye bir insan ve bir de teknik faktörün sokulması olayıdır?

A) Mikrobiyoloji
B) Tüp bebek
C) Sun’i tohumlama
D) Hibritleme
E) Teriogenoloji

--------------------------------------------------------------------------------
2) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sun’i tohumlamanın doğal sonuçlarından biri değildir?

A) Fertil gametlerin ayrışması
B) Zigot oluşumu
C) Süreğinden üreme olayı
D) Embriyo oluşumu
E) Fötüs oluşumu

--------------------------------------------------------------------------------
3) Testislerin yer aldığı, boğada ve koçta bulunan kesenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sertoli
B) Kaput
C) Skrotum
D) Ampulla
E) Duktus

--------------------------------------------------------------------------------
4) Aşağıdakilerin hangisi, üreme hormonlarının yapısını oluşturan doğal kimyasal yapılardan biridir?

A) Rete
B) Protein
C) Kramaster
D) Goblet
E) Semiralis

--------------------------------------------------------------------------------
5) Beyin tabanında yer alan ve hipofiz ile bağlantısı bulunan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prepüsyum
B) Sertoli
C) Hipotalamus
D) Semiralis
E) Epididimis

--------------------------------------------------------------------------------
6) Aşağıdakilerin hangisi, dişilerin belli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek erkeği kabul etme zamanı ve süresidir?

A) Gebelik
B) Kızgınlık
C) Ergenlik
D) Gelişim
E) Regli

--------------------------------------------------------------------------------
7) İneklerde kızgınlık siklusu ve kızgınlık süresi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 gün, 21 saat
B) 20 gün, 17 saat
C) 19 gün, 15 saat
D) 21 gün, 18 saat
E) 20 gün, 16 saat

--------------------------------------------------------------------------------
8) Aşağıdaki canlıların hangisinden sun’i vajen yardımı ile sperma alınamaz?

A) Boğa
B) Koç
C) Deve Kuşu
D) At
E) Teke

--------------------------------------------------------------------------------
9) Aşağıdakilerden hangisi doğal vajenin koşullarını sağlama amaçlarından biri değildir?

A) Sıcaklık özelliği sun’i vajen boşluğuna süpaplı musluk yardımıyla konulan suyla sağlanır
B) Basınç özelliği hem su hem de sun’i vajen boşluğuna süpap vasıtasıyla üflenen hava ile sağlanır
C) Sun’i vajenin kayganlığı saf steril vazelinle sağlanır
D) Sun’i vajen silindiri genellikle sert lastikten, iç lastiği yumuşak bir maddeden yapılır
E) Çok soğuklarda ve dışarıda sperma almak gerektiğinde lastik huni ve sperma alma kabının ısıyı geçirmeyen bir tabaka ile örtülmesi zorunludur

--------------------------------------------------------------------------------
10) Aşağıdakilerden hangisi ejekülatın tanımıdır?

A) Sun’i vajen parçalarından biridir
B) Spermatozoonların toplu hareketlerine denir
C) Spermatozoonlarda ölülük-canlılık oranını saptamada kullanılan yöntemdir
D) Testislerin içinde yer aldığı kese benzeri organdır
E) Erkek hayvandan bir defada elde edilen spermadır

--------------------------------------------------------------------------------
11) Aşağıdakilerin hangisi spermatozoonların topluca yaptıkları hareketlerin bütününe verilen isimdir?

A) Spermatozoon motilitesi
B) Spermatozoon yoğunluğu
C) Spermatozoon masaktivitesi
D) Spermatozoon anomalileri
E) Ejekülat

--------------------------------------------------------------------------------
12) Aşağıdakilerin hangisinin sperma masaktivitesi çıplak gözle görülebilir?

A) Boğa
B) Deve
C) Katır
D) Koç
E) At

--------------------------------------------------------------------------------
13) Aşağıdakilerden hangisi spermatozoon motilitesini tanımlayan ifadedir?

A) Erkek hayvandan bir defada elde edilen bir spermadır
B) Normalin dışında biçim gösteren spermatozoonlardır
C) Spermatozoonların kitle hareketine verilen addır
D) Spermatozoonların bir yönde güçlü hareketine denir
E) Spermanın dışarı verilmesi olayıdır

--------------------------------------------------------------------------------
14) Aşağıdakilerin hangisi sperma sulandırıcılarının kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Spermanın hacmini arttırmak
B) Spermatozoonların canlılığını uzun süre evam ettirmek
C) Spermatozoonları ani ısı değişimlerinden korumak
D) Spermatozoon anomalilerini belli bir üst sınırda tutmak
E) Çeşitli bakterilerin spermatozoonlara zarar vermesini önlemek

--------------------------------------------------------------------------------
15) Aşağıdakilerden hangisi sperma sulandırıcısının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Ozmotik basıncı izotonik olmalıdır
B) Vücut ısısında olmalıdır
C) Spermatozoonların beslenmesini sağlayan besin maddelerini içermelidir
D) Lipoprotein ve lesitin içermelidir
E) Spermatozoonların yaşaması için gerekli olan sentetik kimyasal maddeler arasında bir denge bulunmalıdır

--------------------------------------------------------------------------------
16) 40 cm3’lük yumurta sarısı içeren bir sulandırıcı hazırlanması durumunda ihtiyacımız olan sodyum sitrat solüsyonu miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 cm3
B) 160 cm3
C) 8 cm3
D) 200 cm3
E) 20 cm3

--------------------------------------------------------------------------------
17) Spermanın muhafazasında aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaz?

A) Spermanın metabolizmasını düşürmek
B) Ortamdaki besin maddelerinden azami yararı sağlayarak ömrünü uzatmak
C) Spermadan yararlanma oranını arttırmak
D) Ekonomik davranmak
E) Spermanın metabolizmasını hızlandırmak

--------------------------------------------------------------------------------
18) Spermanın saklama ısısı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 0oC’ye kadar düşürülerek kısa süreli saklanır
B) 5oC’ye kadar düşürülerek kısa süreli saklanır
C) 5oC’ye kadar düşürülerek uzun süreli saklanır
D) 35oC’ye kadar düşürülerek uzun süreli saklanır
E) 69oC’ye kadar düşürülerek uzun süreli saklanır

--------------------------------------------------------------------------------
19) Aşağıdakilerden hangisi spermatozoonların düşük ısıdan zarar görmesini engelleyen maddedir?

A) Gliserin
B) Gliserol
C) Androjen
D) Gomerulus
E) Adenin

--------------------------------------------------------------------------------
20) Aşağıdakilerin hangisi spermanın dozlandığı sperma dondurulma evresidir?

A) Ekilibrasyon
B) Gliserolizasyon
C) Dondurma
D) Spermanın ilk sulandırması
E) Çözme

--------------------------------------------------------------------------------
21) İneklerde en yaygın donmuş sperma ile tohumlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaginal
B) Rekto-vaginal
C) Servikal
D) Spekülum –serviks pensi
E) Hepsi

--------------------------------------------------------------------------------
22) İneklerde en uygun tohumlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızgınlıktan önce
B) Kızgınlığın başlangıcında
C) Kızgınlığın son üçte birinde
D) Kızgınlığın başlangıcından 12 saat sonra
E) Kızgınlığın ortasında

--------------------------------------------------------------------------------
23) Rekto-vaginal yöntemde donmuş sperma aşağıdaki sıvılardan hangisinde muhafaza edilir?

A) Buzlu su
B) Kuru buz
C) Sıvı azot
D) Gliserol
E) Saf alkol

--------------------------------------------------------------------------------
24) Koyunlarda sun’i tohumlama aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılır?

A) Rekto – vaginal
B) Servikal
C) Vaginal
D) Spekülüm-serviks pensi
E) Hepsi

--------------------------------------------------------------------------------
25) Dölveriminin fizyolojik sınırlar içerisinde devamlılığı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Sterilite
B) İnfertilite
C) Fertilite
D) Heritabilite
E) Balanitis

--------------------------------------------------------------------------------
26) Sterilitenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dölverimi düşüklüğüdür
B) Sterilizasyona tabi tutulmuş spermadır
C) Canlıda mutlak kısırlıktır
D) Testis dokusu yangısıdır
E) Ovarium büyüklüğünün azalmasıdır

--------------------------------------------------------------------------------
27) Aşağıdakilerden hangisi, dişinin kızgınlık göstermemesi haline verilen addır?

A) Anöstrus
B) Suböstrus
C) Metöstrus
D) Metritis
E) İnfertilite

--------------------------------------------------------------------------------
28) Aşağıdakilerden hangisi ineklerde dölverimi bozukluğuna neden olan hastalıklardan biri değildir?

A) Bruselloz
B) Balanitis
C) Tüberküloz
D) IBR-IPV
E) Leptospirozis

--------------------------------------------------------------------------------
29)


A) 14 gün süreyle her gün enjekte edilir
B) 14 gün arayla 3 kez enjekte edilir
C) 11 gün arayla 2 kez enjekte edilir
D) 11 gün süreyle her gün enjekte edilir
E) 14 gün arayla 2 kez enjekte edilir

--------------------------------------------------------------------------------
30) Koyunlarda östrus senkronizasyonunun uygulanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki kez sıfat sezonu içinde
B) Biri sıfat sezonu içinde, diğeri sıfat sezonu dışında iki dönem halinde
C) İki kez sıfat sezonu dışında
D) İki kez sıfat sezonu içinde, bir kez sıfat sezonu dışında
E) Bir kez sıfat sezonu içinde, iki kez sıfat sezonu dışında

Cevaplar
1 C
2 A
3 C
4 B
5 C
6 B
7 D
8 C
9 E
10 E
11 C
12 D
13 D
14 D
15 B
16 B
17 E
18 C
19 B
20 D
21 B
22 E
23 C
24 C
25 C
26 C
27 A
28 B
29 C
30 B