Lamounia (Bozüyük) Bilecik

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Lamounia’nın yeri kesin olarak saptanamamıştır. Ancak bugün Bozüyük’ün 2 km. batısında ortaya çıkarılan, İS.4. yüzyıla ait mezarlar ve yine Bozüyük’ün kuzeybatı yakınında bulunan ve yaklaşık olarak İÖ.1500’e tarihlenen bir tümülüs, bu yörenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu ve Lamounia’nın bugünkü Bozüyük’ün batısında bir alanda olduğunu doğrulamaktadır.

Lamounia adı, bu biçimi ile, hellen dilinde Lamoun Yurdu anlamındadır. Prof.Dr.Bilge Umar’a göre, burada, yerli dilden gelme kent adının Hellenleşme döneminde Hellen ağzına az çok uydurulmuş biçimidir.

Antik kentten günümüze pek bir buluntu ve kalıntı gelmemiştir. Yalnızca Bozüyük yakınlarında rastlantı sonucu bazı buluntular ele geçmiştir. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilenen, İmparator Marcus Aurelius ile eşi Faustina’ya ait büstler de Kandilli Köyü buluntularındandır.