Lanetleme Ve Sövme Hakkında Hadisler

#1

Lanetleme Ve Sövme Hakkında Hadisler konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar


Lanetleme Ve Sövme Hakkında HadislerResulullah (sav) buyurdular ki: "Mü'min ne ta'n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır"
Kaynak: Tirmizi, Birr 48, (1978)
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar"
Kaynak: Müslim, Birr 85, (2598); Ebu Davud, Edeb 53, (4907)
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın"
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 53, (4906); Tirmizi, Birr 48 (1977)
Resulullah (sav)'a: "Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!" denilmişti Şu cevabı verdi: "Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!"
Kaynak: Müslim, Birr 87, (2597)
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse, diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir"
Kaynak: Buhari, Edeb 44
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir"
Kaynak: Müslim, Birr 68, (2587); Ebu Davud, Edeb 47, (4894); Tirmizi, Birr 61, (1982)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri şöyle dedi: "Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor Halbuki ben dehrim Emir benim elimde Gece ve gündüzü ben çeviririm"
Kaynak: Buhari, Edeb 101, Tefsir, Casiye 1, Tevhid 35; Müslim, Elfaz 2, (2246); Muvatta, Kelam 3, (2, 984);
Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti Resulullah (sav) müdahele buyurdu: "Sakın rüzgara lanette bulunmayın O memurdur, (Allah'ın emriyle) iş görmektedir Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner"
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 53, (4908); Tirmizi, Birr 48, (1979)
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu rüzgar, Allah'ın rahmetindendir Rahmeti de, azabı da getirir Onu görünce, sakın ona sövmeyin Allah'tan rüzgarın hayr (getirmes)ini dileyin, şer (getirmes)inden Allah'a sığının"
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 113, (5097)
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ölülere sövmeyin Çünkü, onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular"
Kaynak: Buhari, Cenaiz 97, Rikak 42; Ebu Davud, Edeb 50, (4899); Nesai, Cenaiz 51, 52, (4, 52, 53)