Lice Hakkında Genel Bilgi ve Bilmediklerimiz

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Diyarbakır'ın kuzey-doğusunda 95 kilometre uzaklıktadır. Lice ilçesinde M.Ö. ve sonrasına ait çok önemli tarihi kalıntılar vardır. Bu kalıntılardan bölgenin uzun süre Asur ve Nirbiler ile Doğu Seferine çıkan İskender ordularının egemenliği altında kaldığı görülür. Bu tarihi olayların en önemli belgeleri Bırkleyn mağaralarında bulunan Asur Hükümdarları I. Tiğlatpleser ile II. Tiğlatninip'e ait Stel ve kitabelerdir.

Yine Bırkleyn mağaraları üstündeki sarp kayalıklarda bulunan bir kale kalıntısının İskender dönemine ait olduğu söylenir. Yapılış tarihleri bilinmeyen Çeper, Mele ve Atak Kaleleri, Romalılardan kalma Fis Ovası'ndaki Dakyanus Harabeleri yine Atak köyündeki Akkilise, henüz tarihi bakımdan incelenmemiş çok önemli tarihi eserlerden bazılarıdır. Özellikle Dakyanus Harabelerinde ve Atak köyünde yapılacak ciddi araştırma sonunda bölge tarihine ışık tutacak değerli bilgilerin elde edilebileceği düşünülüyor.

Ayrıca Derkan köyü yakınındaki Miyakuyan Dağı tepesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası, Atak köyündeki Melik Adil'e ait minare ve camii, Çeper köyündeki IV. Murat Kervansarayı, Dercimit köyündeki efsanevi Geyik Çobanı, Şeyh Bilal Türbesi ve çeşmeleri Lice'nin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında sayılabilir.

L İ C E
NÜFUS 11.927 kişi
RAKIM 1.015 m.
YÜZÖLÇÜMÜ 1083 km2
KÖY SAYISI 56
KÖYLER NÜFUSU 10.515
İL MERKEZİNE UZAKLIĞI 87 km
MAHALLE SAYISI 14
EKONOMİ Tarım ve Hayvancılık


İlçe 1042 yılında Antak (Kabakkaya) merkezine bağlı bir köydü. 1071 yılında Türklerin eline geçti. 1515 yılında da Osmanlı Egemenliğine girdi. Antak merkezine bağlı bir köy iken daha sonra İlçe Merkezi oldu. Diyarbakır sancağına bağlandı. Bucak olarak da Hani, Lice'ye bağlandı. 1900' de yayınlanan bir karar ile Karaz (Kocaköy) da bucak olarak Lice ‘ye bağlandı.Bu durum 1924'e dek sürdü.
İlk tarihi bilgilere göre ilçenin bundan önce dört kez deprem felaketine uğradığı anlaşılmaktadır. 6 Eylül 1975 yılında çoğumuzun hatırladığı korkunç depremden sonra şehir, ovaya doğru yerleşti.

Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Lice, önceleri yoldan yoksun ve kenarda kalmış bir ilçeyken şimdi Diyarbakır-Bingöl karayolunun etkisiyle günden güne hızla gelişmektedir. Çok eski bir yerleşim yeri olan Lice'de Belediye 1867 yılında kurulmuştur.


Lice, görkemli Birkleyn Mağaraları, Çepe, Mele ve Atak kaleleri, Fis Ovası'ndaki Dakyanus Harabeleri, Eshab-ı Kehf Mağarası, Artuklu Valisi Melik Adil'e ait Minare, Çeper Köyü'ndeki 4. Murat Kervansarayı, efsanevi Geyik Çobanı Şeyh Bilal Türbesi, Sıtmalılara iyi gelen (Kani Atan)Çeşmesi ve diğer pek çok yeriyle ölmez bir turistik değere sahiptir. Halkı tarım ve hayvancılıkla geçinir.

BİR EFSANEYE GÖRE
Bir grup insan Antak Köyü civarına çadır kurup yerleşirler. Orada bulunan askerler durumu hemen Antak valisine haber verirler. Antak valisi de bir gece o çadırlara baskın yapılıp hepsinin tutuklanmasını emreder. Gece çadırlara baskın yapan askerler çadırlarda kimseyi bulamaz. Çadırın birinde yalnızca tüyleri yolunmuş bir tavuk bulurlar. Bunun bir mesaj olduğunu anlayan vali hemen bilge danışmanlarını toplar ve durumu sorar. Danışmanları da ona mesajın anlamını şöyle açıklarlar. Bu halk kendilerinin çok fakir olduğunu yerlerinin olmadığını söylemek istiyor demişler. Bunun üzerine vali o halka şu an Lice nin bulunduğu yeri tarif ederek oraya yerleşebileceklerini söyler. Onlar da kervanların gelip geçtiği bir yol üstü olan bu yere yerleşirler. Oradan gelip geçen kervan sahipleri her karşılaşmalarında birbirlerine orada yaşayan halk hâlâ yerinde mi? anlamına gelen Kürtçe Ew halk lıcine ya lıci nıne diye sorarlarmış. Cevap verenler ise her defasında evet yerinde anlamına gelen lıcine cevabını verirmiş. Bunun üzerine oranın ismi Lıcine kalmış. Daha sonra Lıci ve en sonra da Lice olarak söylenmeye başlanmış