Liderlik özellikleri nelerdir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1

Liderlik özellikleri nelerdir? konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Liderlik özellikleri nelerdir?

Liderlerin temel özellikleri şunlardır:
o Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır.
o Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir.
o Organizasyondaki enformasyon ve bilgileri anlama ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Sürekli yeni enformasyon ve bilgi edinmeye çalışır.
o Mücadelecidir, çalışkanlık ve atılım gücüne sahiptir. Organizasyonu başarıya doğru sürükleyen kişidir.
o Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır.
o İletişim yeteneği çok gelişmiştir.
o Entelektüel ve sorgulayıcıdır. Hatalarından daima ders çıkarır.
o Çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlarında açık ve tutarlıdır. Söz ve davranışları uyum içindedir.
o Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir.
o Piyasadaki gelişmeleri ve trendi, tüketicinin ihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeleri analiz etme yeteneğine sahiptir. Değişen şartlara kolayca uyum gösterebilme esnekliğine sahiptir.
o Takım ruhu felsefesine inanır. Paylaşımcıdır. Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır.
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Eğer lider olmak istiyorsanız en iyi fikirleri bulmalı, uygulamalı ve hayatınız boyunca öğrenmeyi sürdürmelisiniz. İşletmelerde ne yazık ki lider niteliklerine sahip kişilere çok sık rastlanılmadığı için bürokrasi hastalığı ve tembellik hızla yaygınlaşmaktadır. Bu tehlike karşısında uzmanlar, örgütü geleceğe taşıyacak kişilerin lider mi yoksa yönetici mi olması gerektiğini uzun zamandır tartışmaktadır.

Yazılan çeşitli kitaplarda da benzer konular işlenmektedir. Bu konuda benim görüşüm, liderin örgüt içinde sahip olduğu özellikler ile yöneticilerden kesin bir çizgi ile ayrıldığı yönündedir. Bu ayrılış noktasında işletmeye kazandırdıkları ise sayılamayacak kadar çoktur.

Liderlerin temel özellikleri şunlardır:
o Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır.
o Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir.
o Organizasyondaki enformasyon ve bilgileri anlama ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Sürekli yeni enformasyon ve bilgi edinmeye çalışır.
o Mücadelecidir, çalışkanlık ve atılım gücüne sahiptir. Organizasyonu başarıya doğru sürükleyen kişidir.
o Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır.
o İletişim yeteneği çok gelişmiştir.
o Entelektüel ve sorgulayıcıdır. Hatalarından daima ders çıkarır.
o Çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlarında açık ve tutarlıdır. Söz ve davranışları uyum içindedir.
o Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir.
o Piyasadaki gelişmeleri ve trendi, tüketicinin ihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeleri analiz etme yeteneğine sahiptir. Değişen şartlara kolayca uyum gösterebilme esnekliğine sahiptir.
o Takım ruhu felsefesine inanır. Paylaşımcıdır. Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır.

Sözü edilen tüm bu özellikler liderleri diğerlerinden farklı kılmaktadır. Globalleşen dünyada işletme sahipleri ve örgütler yöneticiden çok lidere ihtiyaç duyar. Yapılan araştırmalar, işletmeyi geleceğe taşıyan liderlerin üç önemli özelliğini ortaya koymaktadır.

Liderliğin değişmez üç önemli özelliği şunlardır:

A. MÜŞTERİ ODAKLIDIR
Lider, zamanının önemli bir kısmını müşterilerle ilgili konulara ayırır. Örgütün varoluş amacının müşteriye en iyi hizmeti sunmak olduğunu çok iyi bilir. İşletmeyi kârlı kılmanın sadece tasarruf, iyileştirme ya da kalite çalışmalarına bağlı olmadığını, müşteri memnuniyetinin ileride kazanç artışı şeklinde geri döneceğine inanır.

Bugün vizyoner bir lider, örgüt içinde, müşterilerin bir numaralı temsilcisi konumundadır. Önüne gelen her proje için, "Bu proje hayata geçerse ne kadar kazanırız?" diye sormak yerine, "Bu iş, uzun vadede işletmemize ve müşterilerimize ne kazandıracak?" diye sorar. Başarılı bir lider, müşteri yaklaşımları konusunda şöyle der: "Müşteri odaklı olmak için, organizasyonun içindeki her toplantıda, her görüşmede müşterinin orada bulunduğunu hissetmek gerekir."

B. EĞİTİMİ SÜREKLİ HALE GETİRİR
Lider, hayatı boyunca öğrenmeye, yeni fikirlere ve insanların görüşlerine açık kişidir. Okul hayatı çok gerilerde kalsa bile, alanıyla ilgili akademik konuları takip etmeyi sürdürür. Mesleki deneyimlerini artıracak seminer ve konferansları yakından takip eder. Lider olmayı beceremeyen kimi yöneticiler ise eğitim sürecinin okul hayatı ile birlikte sona erdiğini düşünür.

Bu kişiler yıllar önce okudukları işletme kitaplarının hâlâ geçerli olduğunun yanılgısı içindedir. Dünyadaki gelişmeler bir yana, kendi sektöründeki gelişmelerden bile haberdar değildir. Organizasyon şemasının en tepesinde bir yer kaptığı için mutlu mutlu oturur. İşletme zarar edince ise çantasını alıp herkesten önce gemiyi terk eder.

C. ETKİN PERSONEL EKOLÜNÜ BENİMSER
Lider, etkin personel yaratmak için önce çalışanlara yatırım yapar. Ardından yeterli performansa sahip olanları, kritik yönetim noktalarına yerleştirir. Bu atamalarda görevlerin kişinin geçmiş deneyimleri ile örtüşmesine dikkat eder. Hiç pazarlama ya da satış departmanında çalışmamış başarılı bir personeli, bu bölümlerden birine yönetici olarak getirmez. Personelin, kendi mesleki birikimleri doğrultusunda kariyer planı çizmesini ister
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
Liderlik Özellikleri Nelerdir?


Liderde güven:Lider önce kendine güvenmeli, sonrada bu vasfı dolayısıylada herkes ona güvenebilmelidir. Eğer bir liderin kendine güveni yoksa, kimsenin de ona güveni olmaz.


Liderin Enerjisi: lider, beraber çalıştığı kişilerin isteklerini, hatta daha fazlasını yapmaya istekli olmalı vede yapmalıdır.Onlardan daha fazla çalışmak, düşünmek, tehlikeye göğüs germek, herkesten fazla yük yüklenmek zorundadır.

Zamanını seçmek: lider, yeniliğe açık olmalı, eskimiş düşüncelere takılıp kalmadan onları bir kenara bırakıp, yeni fikir ve görüşlere açık olmalı, kendini sürekli yenilemelidir.

Berraklık:lider hükmünü mantık çerçevesinde vermeli, kendi hükmi düşüncelerinin alternetiflerini tartmalı ve ondan sonra karar vermelidir.Düşüncelerini açık ve berrak şekilde ifade edebilmelidir.

Cesaret: Lider, içinde taşımış olduğu cesareti yalnız kendine saklamamalı, bunu çevresine yaymalıdır.

Örnek:
Rahmetli İmamu Mehmet(Mehmet Bebek) amca, Karabörkde ilk elektriği ürettiğinde, ne bir diploması vardı, nede bu dalda almış olduğu bir belge.Bu işin uzmanı elektrik mühendisi gelip yapamam dediğinde, Mehmet amca "ben yaparım, sen bana maddi destek sağla" demiştir ve yüklendiği cesaretle ve kendine güvenenlerle beraber bu işin üstesinden gelmiştir.

İlgi: insanlar kendilerine ve problemlerine gerçekten ilgi gösterdiğine inanmadıkları kimsenin arkasından gitmezler.Lider arkasından gelenleri iyi tanımalı, onları kırılganlıkdan alıkoymalı, onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalıdır.

Ahlâk:Asla taviz vermeyeceği bir dürüstlük ve kuvvetli bir ahlâk duygusu. Bunlar bir liderde yerleşmiş olması gereken vasıflardır.

İnanç:Bir lider, yanındaki adamlarına ve onları yönelttiği amaca inanmak zorundadır.Kendisinin inanmadığı bir şeye, yanındakileride inandırmak ve hatalarına ortak etmek yanlışlığına düşmemelidir.Ama inandığı bir şeyinde arkasından sonuna kadar tüm tehlikelere rağmen gitmelidir.

Örnek:
İngilizler İstanbul'u işgal edince uzun ve derin düşünceler içinde Karadenize bakan Mustafa Kemal Atatürk, yanındakilerin "Paşam İngilizler İstanbul'u işgal etti, şimdi ne olacak" dediklerinde, Mustafa Kemal Atatürk sakin bir şekilde "geldikleri gibi giderler" demiştir.İşte bu inancı tüm ulusa aşılayan M.Kemal Paşa, bir ulusu elbirliği ile yeniden diriltmiş ve esaretten kurtarmıştır