Limited şirket nasıl kurulur

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Limited şirket nasıl kurulur1 Şirket isim ve unvanın kontrolü yapılır (Tic. ve San. Odasından)
2 Şirketi ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması (Noterden)
3 Şirket kuruluşu (Tic. Odalarindan istenen belgelerle başvuru yapılır.
4 Rekabet kurumu payı ödenir.( sermayenin onbinde dördü)
5 Şirket tescili yapılır. (Tic. Sicil Memurluğundan)
6 Şirketin Tic. Sic. Gazetesinde ilan edilir.(Tic. Sicil Memurlugu tarafından Türk Tic. Sicil Gazetesi Müdürlüğü)
7 Şirket müdürü imza sirküleri. (Noterden)
8 Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır. (Vergi Dairesine)
9 Defterlerin alınması ve tastik edilmesi
10 Yoklama tutanağı düzenlenir(Vergi Dairesi düzenler)
11 Vergi hesap numarısı alınır. (Vergi Dairesi)
12 vergi levhası, yazar kasa levhası işleri yapılır.
ve bundan sonraki işlemleride s.m. veya smmm. daha rahat alınabilir