Lirik şiir şairleri kimlerdir - Lirik şiir yazan şairler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Batı edebiyatında Rönesans devri şairlerinden daha sonra , ilke olarak içe dönüklüğü benimseyen romantik şairlerin duygusal ve öznel bir nitelik gösteren şiirleri bu türün başarılı örnekleridir. Lirik şiir, Türk edebiyatında da en çok kullanılan şiir türlerinden biri olmuş; Divan edebiyatında, Halk tasavvuf edebiyatında , din-dışı Halk edebiyatında ve yeni edebiyatta bu alanda büyük şairler (ozanlar) yetişmiştir.

Lirik Şiir Şairleri

 • Anadolulu Alkman
 • Lesboslu Sappho
 • Arion
 • İbikos
 • Semonides
 • Terpandros
 • Timokreon
 • Korinna
 • Pindaros
 • Fuzuli
 • Nedim
 • Yunus Emre
 • Karacaoğlan
 • Yahya Kemal
 • Lamartine
 • Hugo
 • Musset