Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921) Hakkında Bİlgi
Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)

Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)İtilaf Devletleri TBMM'nin Doğu, Güney ve Batı Cephesi’nde kazandığı başarılar üzerine Sevr Antlaşması’nın uygulanamayacağını anladılar ve antlaşmayı gözden geçirmek üzere Londra'da bir konferans topladılar. Konferansa İstanbul Hükümeti yanında TBMM'yi de çağırmak zorunda kaldılar. Amaçları Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirip Türk tarafına kabul ettirmekti.
Mustafa Kemal görüşmelerden bir sonuç çıkmayacağını biliyordu. Buna rağmen barış yanlısı olduğumuzu göstermek, Türk halkının haklılığını dünyaya duyurmak ve TBMM'nin uluslar arası alanda tanınmasını sağlamak için TBMM adına Bekir Sami Bey'in konferansa katılmasını destekledi.
İtilaf Devletleri konferansta Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirip Türk tarafına kabul ettirmeye çalıştılar. Bu yüzden anlaşma sağlanamadı. Konferansın en önemli sonucu; İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi resmen tanıması ve “Türkler barış istemiyor” şeklindeki propagandaların etkisiz hale getirilmesi oldu
 

#2
Londra Konferansı (23 şubat 1921)

Katılan devletler


İngiltere - İtalya - İstanbul Hükümeti

Fransa – Yunanistan - TBMM

(Toplanmasında Etkili Olan Devletler: Fransa-ltalya

TBMM temsilcisi : Bekir Sami Bey

İstanbul Hükümeti Temsilcisi : Tevfik Paşa

, Konferanstaki Türk Tezi : Misak-ı Milli

İtilaf Devletlerinin Tezi : Sevr Antlaşması

Londra Konferansı‘nın Toplanmasında Etkili Olan Sebepler

TBMM’nin doğuda Ermenileri yenilgiye uğratması
Güneyde Fransızlara karşı başarı kazanılması
İnönü Savaşı’nda Yunanlıların yenilmesi
TBMM’nin Sovyet Rusya ile yakınlaşması

İtilaf Devletlerinin Amaçları


Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanması için zaman kazan*dırmak
Barış yolu ile Sevr antlaşması’nın şartlarını yumuşatarak ka*bul ettirmek
TBMM konferansa katılmazsa Türklerin barışa karşı oldukla*rı şeklinde propaganda yapmak
Konferansa TBMM ile birlikte İstanbul hükümetini de çağıra*rak ikilik çıkarmak

TBMM’nin Londra Konferansı‘na Katılma Sebepleri

TBMM’nin barış taraftarı olduğunu göstermek.
Mısak-ı Milli’yi dünyaya duyurmak
Londra Konferansında İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik ” Paşa “Sözü Türk milletinin yegane temsilcisi olan TBMM heyetine bırakıyorum” demiş, böylece itilaf devletlerinin iste*dikleri ikilik önlenmiştir.

Londra Konferansının Sonuçları

İtilaf devletleri TBMM’yi resmen tanıdılar.
TBMM ilk defa uluslararası bir kurulda varlığını gösterdi.
Yunan kuvvetleri zaman kazanarak yeniden toparlandılar.
TBMM barış yanlısı olduğunu ispatladı.
Misak-ı Milli dünyaya duyuruldu.