LYS 1 konu dağılımı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
LYS 1 matematik konuları
LYS 1 geometri konuları

LYS MATEMATİK KONULARI ( LYS )
1.KÜMELER
2.KARTEZYEN ÇARPIM-BAĞINTI
3.FONKSİYON
4.İŞLEM-MOD
5.POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER
6.İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
7.PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK
8.TRİGONOMETRİ
9.KARMAŞIK SAYILAR
10.LOGARİTMA
11.TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER
12.MATRİS VE DETERMİNANT
13.ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR
14.FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
15.TÜREV
16.İNTEGRALLYS GEOMETRİ KONULARI ( LYS )

1 ÜÇGENLER
1.a Üçgende Açılar ve Bağıntılar
1.b Üçgenlerde Eşlik
1.c Üçgenin Elemanları
1.d Dik Üçgen
1.e İkizkenar Üçgen
1.f Eşkenar Üçgen
1.g Üçgende Alan
2 BENZERLİK
2.a Temel Orantı
2.b Üçgenlerin Benzerliği - Benzerlik Teoremleri
2.c Benzer Şekillerde Alan
3 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
3.a Dörtgenler - Deltoid
3.b Yamuk
3.c Paralelkenar
3.d Eşkenar Dörtgen
3.e Dikdörtgen
3.f Kare
4 ÇEMBERLER
4.a Çemberde Uzunluk (Teğet - Kiriş - Yarıçap)
4.b Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri
4.c Teğetler Dörtgeni - Üçgenin Çemberleri
4.d Çemberde Kuvvet - Benzerlik
4.e Dairenin Alanı
5 ANALİTİK GEOMETRİ
5.a İki Doğrunun Konumu - Doğru Demeti - İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı - Noktanın Doğruya Uzaklığı
5.b Çemberin Analitik İncelenmesi
5.d Koniklerin Analitik İncelenmesi
5.e Düzlemde Vektörler
5.f Uzayda Doğru Ve Düzlem Denklemleri