Lys 1 sınav konuları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Lys 1 Matematik Konuları
Lys1 geometri konuları
Lys 1 konuları

ÖSS sisteminden mat-2 bölümünün konularıyla örtüşmektedir, LYS matematik konuları.
LYS Matematik Konuları

1- Polinomlar ve Özdeşlikler

* Polinomlar
* Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
* Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2- İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Parabol

* İkinci Dereceden Denklemleri
* Eşitsizlikler, Eşitsizlik Sistemleri
* Parabol

3- Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık

* Permütasyon
* Kombinasyon ve Binom
* Olasılık

4- Trigonometri

5- Karmaşık Sayılar

* Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
* Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigomenotrik Biçimde Gösterilmesi

6- Logaritma

* Logaritma özellikleri
* Üslü ve Logaritmik Denklemler
* Logaritmik Eşitsizlikler
* Logaritma Fonksiyonun Grafiği

7- Toplam, Çarpım Sembolü ve Diziler

* Toplam ve Çarpım Sembolleri
* Dizi Kavramı, Artan ve Azalan Diziler
* Aritmetik Diziler
* Geometrik Diziler

8- Matris ve Determinant

* Matris ve Determinant

9- Fonksiyonlar

* Fonksiyonlar dört işlem ve Parçalı Fonksiyon
* Mutlak Değerli Fonksiyonlar

10- Limit ve Süreklilik

* Limit Kavramı, Sağ ve Sol Limit
* Limtte Belirsizlikler
* Süreklilik

11- Türev

* Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları
* Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Limit
* Trigonometrik ve Üstel, Logaritmik Fonksiyonların Türevi
* Parametrik Fonksiyonların Türevi, Türevde Zincir Kuralı, Ters Fonksiyon Kuralı
* Türevin Geometrik Anlamı
* Ekstramum Noktalar
* L’hospital Kuralı
* Asimptodlar

12- İntegral

* Belirsiz İntegral ve İntegral Alma Kuralları
* Basit Kesirlere Ayırma, Kısmi İntegral, Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
* Belirli İntegral
* İntegral Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
* Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı, Dönel Cisimlerin Hacimleri