Lys 2 Konu Dağılımı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Lys 2 fizik konuları
Lys 2 kimya konuları
Lys 2 biyoloji konuları


LYS FİZİK KONULARI ( LYS )

1 KUVVET - DENGE
2 MOMENT - DENGE - KÜTLE MERKEZİ
3 DOĞRUSAL HAREKET
4 DİNAMİK
5 İŞ - GÜÇ - ENERJİ
6 ATIŞLAR
7 DAİRESEL HAREKET - BASİT HARMONİK HAREKET - GENEL ÇEKİM
8 İTME VE MOMENTUM
9 ELEKTROSTATİK
10 ELEKTRİK AKIMI
11 ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
12 İNDİKSİYON AKIMI - ALTERNATİF AKIM
13 IŞIK BİLGİSİ
14 KÜRESEL AYNALAR
15 IŞIĞIN KIRILMASI
16 MERCEKLER
17 DALGALAR
18 IŞIK TEORİLERİ
19 ATOM TEORİSİ
20 YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ


LYS KİMYA KONULARI

LYS KONULARI
1 Kimyasal Reaksiyonlar
2 Maddenin Gaz Hali
3 Maddenin Yoğun Fazları (Sıvılar - Katılar)
4 Radyoaktivite
5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji (Termokimya)
6 Kimyasal Reaksiyonların Hızları
7 Kimyasal Reaksiyonlarda Denge
8 Çözünürlük Dengeleri
9 Asitler - Bazlar
10 Yükseltgenme � İndirgenme Reaksiyonları
11 Kimyasal Bağlar
12 Hidrokarbonlar
13 Alkoller - Eterler
14 Aldehitler - Ketonlar
15 Karboksilli Asitler ve Esterler
16 Azotlu Organik Bileşkeler � Karbonhidratlar Aromatik Bileşikler


LYS BİYOLOJİ KONULARI

1 Canlı Yapısındaki Maddeler
2 Metabolizma � Enzim - ATP
3 Hücre
4 Sınıflandırma ve Canlılar Arasındaki İlşikiler
5 Fotosentez - Solunum
6 Nükleik Asitler
7 Protein Sentezi
8 Hücre Bölünmeleri
9 Üreme
10 Kalıtım
11 Taşıma Sistemleri
12 Solunum Sistemleri
13 Sindirim Sistemleri
14 Boşaltım Sistemleri
15 Sinir Sistemleri
16 Duyu Organları
17 İskelet ve Kas Sistemi
18 Endokrin Sistemi