Major Depresyon

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Major Depresyon

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Major depresyon insanın duygu ve mizacının dışa vuran efektif bir hastalıktır.Hastanın günlük hayatını etkileyen uzamış bir çökkünlük ile karakterizedir. Günlük aktivitelerde ve eğlencelerde göze çarpan ve sürekli bir ilgi ve istek kaybı mevcuttur. [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Major depresyon şunlarla beraber gözlenir: [/FONT]

 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] iştahta azalma [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] kilo kaybı [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] uyku düzensizlikleri [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] hafızada zorlanma [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] konsantrasyon kaybı ( kolayca ilgisi dağılır kararsız ) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]üzgün görüntü [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] değersizlik, umutsuzluk ve suçluluk duygusu [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]ölüm veya intiharı düşünme [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] yetersiz kişisel bakım [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Beraber görülen oral problemler:[/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] kötü ağız hijyeni [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] rampant caries(hızlı ilerleyen çürük) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] genel ilerlemiş periodontitis [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] oro-fasial ağrı [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] xerostomia [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] kötü beslenme ve diyet [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Tedavi: [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] ilaçlar [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] psikoterapi [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] diyetin düzenlenmesi [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] egzersiz [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] uykunun düzenlenmesi [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] nadiren elektrokonvulsif terapiden oluşur[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Psikotropik ilaçlar şunlardır: [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Trisiklik anti-depresanlar: [/FONT]

 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Sinequan (doxepin) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Elavil (Tr Laroxyl- (amitryptiline) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Anafranil (clomipramine) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Tofranil (imipramine) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Etrafon ( perphenazine and amitryptiline) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Pamelor (nortryptiline) [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] MAO inhibitörleri:[/FONT]

 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Nardil ( phenlzine sulfate) [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Parnate( tranylcypromine sulfate) [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Çok yönlü anti-depresanlar:[/FONT]

 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
 • Prozac (fluoxetine)
 • Desyrel (trazadone)
 • Paxil [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Trisiklik anti depresan alan hastalarda önlem alınmalıdır. Bu ilaçlar: [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] hipotansiyon [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] ortostatik hipotansiyon [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] taşikardi [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] myokardial enfarktüs [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] konjestif kalp yetmezliği [/FONT]
 • [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]xerostomia’ya neden olarak kardiovasküler sistemi etkiler [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Trisiklik anti depresanlar ve sedatifler, hipnotikler, genel anestezikler, barbitüratlar ve narkotikler arasında, ağır solunum depresyonu ile sonuçlanabilecek etkileşimler oluşabilir. Epinefrin içeren lokal anesteziklerin kullanımı ile ilgili devam eden bir tartışma bulunmaktadır; kan basıncını yükseltici etki trisiklikler tarafından potansiyelize edilebilir; her zaman enjeksiyondan önce aspire edin.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] MAO inhibitörleri alan hastalarda da önlemler alınmalı; kardiak ritimde bozukluklar gözlenebilir. Epinefrin veya neo-cobefrin içeren lokal anestezikleri kullanmayın. Ölüm, myokard enfarktüsü veya felç ile sonuçlanabilecek hipertansif krizi tetikleyebilir.Bu ilaç hipertansiyon ve xerostomia’ya neden olabilir. [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] ECT’ye devam eden hastalar aspirasyona karşı koruyucu refleksleri bozacak ilaçlar alabilirler ve bu hastalar diş kaybı, aşırı diş taşı ve protezlerin kaybı açısından değerlendirilmelidir; ağız koruyucu endike olabilir. [/FONT]