Mamatlar Köyü Mengen Bolu

KaRDeLeN

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mengen Mamatlar Köyü - Mamatlar Köyü Hakkında - Mamatlar Köyü Tanıtımı - Mamatlar Köyü Resimleri
Tarihi

İftar yemeğinden sonra yapılan toplantıda, Prof. Dr. Alemdar Yalçın yaptığı konuşmada, Türk ve geleneksel yöre kültüründen bahsederek, geçmişe ışık tuttu. Mengen yöresi Türklerinin 11. yy'da Horasan taraflarından bölgeye gelerek yerleştiğini ve Mamatlar'ın da 24 Oğuz boyunun Bayat Kolundan olduğunu belirten Yalçın, Tarihte ilk Türk denizcisi Çaka Bey'in bu bölgeden giderek (Yeniçağa, Eskiçağa-Eski Çaka ismi oradan gelmektedir) İzmir'de kendi adına devlet kurarak o bölgede hâkimiyet kurduğunu dile getirdi.

Mengen bölgesine gelen ilk Türkmenlerin başında Baba Hızır olduğunu, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması noktasında bu Anadolu Ereninin çok büyük rolü olduğunu ifade eden


Ülkemizin Rekortmen Anıt Meşeleri Bolu’da


Ülkemizde anıt ağaç tespit ve tescili halen Milli Parklar Yönetmeliğe’ne göre Çevre ve Orman Bakanlığı ve "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu iki Bakanlığın kurumlan dışında birçok araştırıcı, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve üniversiteler ulusal anıt ağaç varlığımızı ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Anıt ağaç; bilimsel olarak yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan; yöre tarihinde, kültür ve folklorunda özel yeri bulunan; geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlar olarak isimlendirilir (ASAN, Ü. 1992).


Bilimsel yayınlardaki kullanımın dışında anıt ağaç kavramı, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 28.06.1988 tarih ve 25 no’lu kararında da "Doğal Yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal nitelikler kazanmış bulunan ağaçlara anıt ağaç denilir" şeklinde yer almaktadır (KAVGACI, 2002).

Görkemli bir görünüşe ve büyük çap, boy, yaş değerlerine sahip ağaçlar, insanlar üzerinde manevi, bilimsel ve estetik etkilere sahiptirler. Fakat bunlardan hiçbiri bir ağacı tarihi ve folklorik yapmamaktadır. Ağaca tarihi ve folklorik nitelik kazandıran, insanlarla veya olaylarla olan direkt ilişkisidir. Şüphesiz ormanın derinliklerinde bulunan büyük ve yaşlı bir ağaçla, Anadoluda köy meydanında veya mezarlıkta bulunan ve yıllarca insanların sevinç ve üzüntülerine ortak olan bir ağacın ifade ettiği anlam, folklorik açıdan aynı olmayacaktır (KAVGACI, A. 2002).

Anıt ağaçların korunması, hem ağacın yararı için hem de insan sağlığı ve moral gücü açısından önemlidir. Bu özellikler ve diğer sebeplerden dolayı ağaç etrafında olacak olan insan eylemlerinin sınırlandırılması gerekir.

Anıt ağaçlara yaşarken veya öldükten sonra da uygun bir şekilde yönetilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi yerel toplumlara anıt ağaç varlığının aktarılıp tanıtılmasına ihtiyaç vardır.


Türkiye’de Saptanan Anıt Meşeler

Ülkemizde bugüne kadar saptanmış anıtsal nitelikli meşelerin bir derlemesinin ve değerlendirilmesinin yapıldığı çalışma İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal ASAN (1998) tarafından gerçekleştirilmiştir. ASAN’ın yaptığı bu çalışmalar sonrasında da anıt ağaçlarla ilgili çalışmalar yapılmış ve birçok anıt meşe bireyine rastlanılmıştır (DALGIÇ ve YALTIRIK 1999, TATLI ve Ark. 2000).

Bu saptamalara ilaveten Bolu ili Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Mamatlar Yaylasındaki Quercus robur’a ait kalın çap değerleri, yine ASAN tarafından ülkemizin en kaim çaplı meşesi ilan edilen Bolu ili Saçcılar Köyü Meşesinden daha yüksek bulunması sebebiyle Mamatlar Köyü Meşesi ülkemizin en kalın çapa sahip (30.9 cm) canlı tabiat anıtı olarak ön plana çıkmıştır.


Anıt meşe, Bolu ilinden yaklaşık 23 km uzaklıkta olup, yol durumu çoğunlukla asfalt kaplıdır. Ağacın genel sağlık durumu iyi olup, dalsız gövde kısmı 4,5 metredir, sonrasında 2 dala ayrılmıştır.

Anıt ağaç özel mülkiyete sınır olmak üzere, dikenli tel çakılarak ayrılmıştır. Mezarlığı çeviren ihatanın, meşenin 2,5 metre civarından geçirilerek, dikenli telin ağaçtan sökülmesi gerekmektedir.


Sonuç

Bolu’da öncelikle bu rekortmen meşelerin varlığının, kamuoyuna ve yerel halka tanıtımı yapılarak anlatılması; korunması ve anıtsallığı dile getirilmelidir.

Sağlık açısından sorunu olmayan bu iki meşemizin ve aynı mahalde bulunan diğer meşe ağaçlarının anıt ağaç olarak tescilinin yapılması hızlandırılmalıdır.

Suat TOSUN

Coğrafya

Bolu iline 43 km, Mengen ilçesine 23 km uzaklıktadır.

MAMATLAR YAYLASI: İlçe merkezine 30 km, Mamatlara 4 km mesafededir. Mengen' in en güzel yaylalarından biridir. 59 hektar alana sahip yayla karışık orman ağaçları ile çevrilidir. Yayla içinde çok çeşitli, sayısız meyva ağacı vardır. Yayladaki bir başka özellik 800 yaşında olduğu tahmin edilen 2 adet meşe ağacı vardır. Bu anıt ağaçların kalın olanının çapı 2.10 m dir.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kaynak : Yerel Net


Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz