Mardin Haritası - Mardin Tarihi - Mardin Coğrafyası - Mardin Resimleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mardin

Vikipedi, özgür ansiklopedi


Fırat’ta, Dicle’de köhne bir salım,


Deftersiz, kitapsız, sözlü masalım,


Kâh zulümden kaçak, kâh da yasalım,


Dertli, bağrı yanık Mezopotamya…
Tarihim, tanığım birçok döneme,


Nice kavim geldi, bastım sineme,


Çoğu ateş oldu, düştü haneme,


Zalimlere yenik Mezopotamya…
Tanrılar yarattım kendi elimle,


Beyinler parlattım birçok âlimle,


Şehirler donattım usta halimle,


Boynu bükük, sönük Mezopotamya…
Nice barbar geldi, geçti üstümden,


Haraç saldı, aldı fakir dostumdan,


Kan emdi etimden, hem de postumdan,


Gam yüküne binik Mezopotamya…
Ağla Cantekin’im, bahtı karayım,


Sızlayan, kanayan eski yarayım,


Birlik olun, gelin yaram sarayım,


Güzel güne dönük Mezopotamya…
Mardin ili, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir.
Mardin iliMardin ilinin konumu

Genel Bilgiler
  • Bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölgesi
  • Yüzölçümü: 8.891 km²
  • Nüfus: 745.778 ― Şehir nüfusu428.611 ― Köy nüfusu31.167
  • Nüfus yoğunluğu: 83.82 kişi/km²
  • Plaka kodu: 47
  • Alan kodu: 0482
  • Vali: Hasan Duruer
  • Valilik internet sayfası: mardin.gov.tr


Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur.

Mardin "Merdo" dan gelme Süryanice kökenli bir kelimedir. "Kale" anlamına gelmektedir. Burası bölgedeki birçok diğer şehir ve yerleşim gibi Süryaniler'in yoğun olarak yaşayageldiği bir mekan idi. Mardin ve Tur Abdin bölgesinde çok az da olsa Süryaniler yaşamaktadır. Bölgede meşhur birkaç Süryani Manastırı ve Kilisesi vardır: Deyrulzafaran, Mor Gabriel, Selhe'taki Mor Yakub ve Hah'daki Meryemana Kilisesi gibi. Mardin ili (özellikle il merkezi) son yıllarda yoğun bir şekilde betonlaşmanın etkisi altında kalmış, şehir merkezinin bulunduğu tepenin hemen biraz altındaki alan yeni şehir olarak imara açılmıştır. Yeni binalar yapılmış (yapılıyor) olmasına karşın bu betonlaşma tarihi taş binaları da es geçmemiş, maalesef taş binaların üstüne yarım yamalak beton katlar çıkılmasına kadar varmıştır. Düşük bir nüfusa sahip olmasına karşın bu denli yapılaşmasının başlıca nedeni ekonomidir. Eski büyük evlerde bugünkü ekonomik koşullarda ve yeni neslin farklılaşan istekleriyle birlikte yaşamak zordur ve daha birçok sosyo- ekonomik nedeni de vardır bu durumun, ancak tüm bu nedenler şehre verilen zararı yine de haklı çıkarmamaktadır. En başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere resmi ve sivil kuruluşlar bu konuya kısa sürede eğilmezlerse, dünya çapında bir açık hava müzesi olabilecek değerdeki Mardin ili gidip görmeye değer tüm özelliklerini kısa zamanda yitirecektir. Bu nedenle Mardin'in muazzam tarihi güzelliğini korumak ve Mardin'i doğru tanıtmak için valilik ve belediyenin katkıları ile Turizm Enformasyon Bürosu açılmıştır. Mardin'de çeşitli aşiret grupları bulunmaktadır. Bunların belli başlı aşiret grupları olarak Ömerka, İzol, Harp (Sarıdağ), Beyt Rammo, Seydo, Datki vb. aşiret grupları Mardin'de etkilidir.İçlerinden En Köklü Olarak Beyt Rammo ve datki aşireti bilinir.


Mardin'in yeni yerleşim alanlarından görünüş.