Matematiğin Kullanıldığı Yerlerler Nelerdir - Matematiğin Kullanım Alanlar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Matematiğin Kullanıldığı Yerlerler Nelerdir - Matematiğin Kullanım Alanlar

Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, jeofizik, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir şekilde ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.
Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir. Şu an siz bu yazıyı okurken, karşınızda duran bilgisayarınızın içinde milyonlarca matematik işlemi büyük bir sürat ile yapılmakta ve sonuçları size görüntü ve ses olarak sunulmakta. Yolda yürürken gördüğünüz binalar, taşıtlar ve yollar hep matematik ve mühendisliğin ortaya koymuş olduğu tasarımlardır. Onun için en soyut bir ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir.

Denilebilir ki; günlük yaşantımızın her evresinde, karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir.Matematiğin kullanım alanları ise,zaman-takvim belirlemek, muhasebe işleri ve günlük hayatın, inşaat, miras dağıtımı gibi diğer işleridir Dini ve milli günlerin, ibadet saatlerinin, deniz yolculuklarının ve tarıma uygun dönemlerin belirlenmesi için, bugün olduğu gibi, eski zamanlarda da doğru bir takvim yapmak son derece önemli bir iş olmuştur Bu da ancak uzun süreli gözlem, ölçüm ve hesapla mümkündür Bu matematiğin kullanım alanlarından en önemlisi ve matematiğin gelişmesine neden olan temel ihtiyaçlardan biridir Devlet gelir-giderinin hesaplanması, mal varlıklarını tespit, kayıt ve muhasebesi de devlet düzeni için elzem olan ve matematiğin kullanıldığı diğer bir alandır
 

#2
Matematiğin Kullanım Alanlar

1. Doğa olaylarını anlama ve doğaya egemen olma çabasında; temel bilimlerde
2. , Teknikte, teknolojide, mühendisliğin her türünde,
3. Biyoloji, tıp, eczacılık, tarım, gıda, vb. Bilim ve uygulama alanlarında,
4. Ticaret, ekonomi, işletme, endüstri, maliye vb. Alanlarda,
5. Askeri amaçlarda,
6. Kurum ve Devlet yönetiminde,

Matematik öğretiminin gerekçelerine ve kullanım alanlarına bakarak, herkesin öğrenmesi gereken konuları içeren bir öğretim izlencesi (müfredat) hazırlama olanağı yoktur. Ama, çağımızda her normal insanın bilmesi gereken ortak konular şöyle sıralanabilir :

* Sayıları okumak
* Saymak
* Zamanı okumak
* Alışverişte ödeme yapabilmek
* Bozuk para üstünü verip alabilmek
* Tartmak ve ölçmek
* Taşıtların kalkış ve varışlarını belirten zaman cetvellerini okuyabilmek
* Basit grafikleri, diyagramları, şemaları anlayabilmek
* Bunlarla ilgili aritmatik işlemleri yapabilmek
* Duyarlı yaklaşım yapabilmek (tanesi 995 liraya satılan üç malın neden 3000 liranın biraz altında tutacağının kestirilmesi gibi…)
* Bildiği matematiği etkin ve güvenle kullanabilmek (kendine güvensiz kişilerin matematik yapmaktan kaçındığı; alışverişte daima bütün para verip üstünü beklediği bilinir…)

Farklı yaş grupları ve farklı amaçlı okullar için yukarıda sıralanan temel konularla birlikte, o okulun amacına uyan başka bilgileri de kapsayan öğretim izlencelerini (müfredat) hazırlamak gerekir. Ayrıca nasıl ki resim, müzik, spor, edebiyat gibi alanlar özel yetenek istiyor ve herkese öğretilemiyorsa; matematik öğrenimi de özel yetenek ister. Bu nedenle, aynı amaçlı okulda okuyan aynı yaş grubundaki öğrencilerin matematiği eşit düzeyde öğrenme olanağı yoktur. Bu nedenle, hem öğretim izlencesinin saptanması hem de öğretim töntemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşır
 

#3
Matemetiğin Uygulama Alanları

Matematiğin uygulama alanı olmayan saha yok gibidir.
Günlük hayatımızda…

Alış veriş ve hesap işlemleri, saat, takvim, sayma ve cebirsel işlemlerinde.

Bankacılık ve finans sektöründe…

Üretim ve sanayide…

Elektrik ve elektronik ve iletişim teknolojisinde…

Ulaşım vasıtalarında, yol ve köprülerde…

Savunma sanayinde…

Astronomi ve uzay çalışmalarında…

Meteorolojide…

Coğrafyada…

Fizik, kimya, biyolojide…

Aklınıza gelecek her yerde matematik var…

Kâinatın kendinde matematik zaten var. Peki, insanoğlunun ilhamlarla ve gayretlerle bulduğu matematiği her şeyden çıkarırsak ne olur? Cevap basit; sürülen bir tarla, av ve avcı en fazla ilkel bir kasaba hepsi bu.