Mecaz Hakkında

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ravi:İbn-i Ömer
Hadis:
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Ben, insanlar Allah`tan başka ilahın olmadığına, Muhammed`in de Allah`ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum. Bunları yaptılar mı, kanlarını, mallarını bana karşı korumuş (emniyet altına almış) olurlar. İslam`ın hakkı hariç. Artık (samimi olup olmadıklarına dair) durumları Allah`a kalmıştır" (Müslim`deki rivayette "İslam`ın hakkı hariç" ibaresi mevcut değildir.)


Ravi:Ubeydullah İbnu Adiy İbnu`l-Hıyar
Hadis:
Hz. Peygamber (sav) ashabıyla otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk. Nihayet Hz. Peygamber (sav) onu açıkladı. Meğerse o zat, münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama: "Peki o Allah`tan başka ilah olmadığına ve Muhammed`in Allah`ın elçisi bulunduğuna şehadet etmiyor mu?" diye sordu. Adam: "Hayır o şehddeti ikrar etmiyor" dedi. Hz. Peygamber (sav): "Namaz kılıyor mu2" diye sordu. Adam: "Hayır namaz da kılmıyor" deyince, Hz. Peygamber (sav): "Allah`ın öldürmekten beni men ettiği kimseler işte böyleler!" buyurdu.


Ravi:Tarik el-Eşca`i
Hadis:
Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini haber verdi: "Kim Lailahe illallah der ve Allah`tan başka mabudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. (Samimi olup olmadığı) meselesi Allah`a aittir." (Yine Müslim`in bir başka rivayeti "Kim Allah`ı birlerse" diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder (38. hadis).)