medeniyet ve kadın

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Medeniyet ve Kadın

Kur’an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, haya perdesini takmasını emreder; tâ hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler, âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler

Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır Halbuki, aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde(arasında) mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder Halbuki, açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale(yok etmek) edip, ailevî hayatı zehirlemiştir hususan, suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha(ruhun alçalmasına) sebebiyet verdiği, şununla anlaşılır: Nasıl ki, merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrip eder; öyle de, ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine, hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi (insanın yüce, âlî hislerini, duygularını) sarsar, tahrip eder


Bediüzzaman