Melangina, Leukai (Lefke/Osmaneli) Bilecik

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Melangina’nın tarihçesi, ilk adı Melangina’nın türeyiş biçimi ve yakınında bulunan Thrak mezarının varlığından anlaşılacağı üzere, Anadolu’da Hellen dilinin yayıldığı dönem öncesin kadar uzanmaktadır. Ancak İlkçağda önemsiz bir kentçik olan Melangina/Leukai’nin İlkjçağ tarihi ile ilgili pek bir bilgi bulunmamaktadır.

Leukai, Ortaçağ’da önem kazanmıştır. Tarihte adı Melagina, Leukae, Lefke olarak geçmektedir. İlçe sınırları içindeki höyükler ve bazı kalıntılardan, ilk yerleşiminin M.Ö. 2000’ lerde yapıldığı anlaşılmaktadır. M.Ö. 1200’ lerde , Friglerin, Perslerin daha sonra da Romalılar’ın egemenliğine girmiştir.

Kentten günümüze Göksu üzerinde Roma dönemine ait köprü gelebilmiştir. Bunun dışında, kentin kuzey yanında, Sakarya’nın karşı kıyısında, demiryolunun geçtiği tepecik üzerinde bir Thrak mezarı bulunmaktadır.