Melodika Çalgı Aleti

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Melodika Çalgı Aleti
Güzel sesli, soluklu ve dokunaklı bir müzik çalgısı Diatonik ve kromatik aralıklardan oluşur Notası ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır Çalgı sol elle tutulup, üfleme deliğinden soluk verilirken, sağ el parmakları dokunaklar üzerinde dolaşarak ezgi seslendirilir Çocukların müzik eğitiminde ve geliştirilmesinde önemli bir yeri olduğu söylenebilir Daha çok ilkokul müzik eğitiminde önem kazanmış bir çalgıdır İlk çalışma, çocuklarda günde iki saati geçmemeli ve bu çalışmaların süresi onbeşer dakikalık bölümler biçiminde yapılmalıdır Çalışmalar ilerledikçe saat süresi dört, çalışma bölümleri süresi ise otuz dakika olabilir İlk başlayanlarda bu süreyi aşmak asla doğru değildir