Meristem Doku Nedir - Meristem Doku Türleri Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Meristem Doku Nedir - Meristem Doku Türleri Hakkında Bilgi

Meristem doku (bölünür, sürekli, sürgen, değişken doku) hücrelerinin çekirdekleri büyük, sitoplazmaları fazla, kofulları küçük, çeperleri ince ve metabolizmaları hızlı olan bir bitkisel doku türüdür. Meristem dokuda hücreler arası boşluklar yoktur. Meristem doku hücrelerinin temel özelliği sık sık bölünerek(mitoz bölünmeyle) yeni hücreler meydana getirmesidir. Meydana gelen hücreler farklılaşarak sürekli doku hücrelerine dönüşür.
Türleri

1- Meristemler bulundukları yere göre 3e ayrılırlar

* Kök, gövde veya bunların yan organlarının uçlarında bulunan ve bu organların boyca büyümesini sağlayan meristem dokuya apikal meristem,
* Sürekli dokular arasında kalan ve bulunduğu organın uzunlamasına büyümesini sağlayan meristem dokuya interkalar meristem,
* Çevreye paralel bölünerek organların enine büyümesini sağlayan meristem dokuya ise lateral meristem denir.

2- Meydana gelişlerine göre de ikiye ayrılırlar

* Primer meristem: Herzaman bölünme yeteneği olan meristem hücreleridir.
* Sekonder meristem: Uzun zamandır bölünmeyen hücrelerin tekrar bölünme yeteneği kazanarak sürekli bölünen hücerelerden oluşan meristem.

Meristematik doku yüksek yapılı bitkilerde üç tabaka halindedir. 1-Dermatogen 2-Periblem 3-Plerom