Meslek lisesi öğrencisine sigorta

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Meslek lisesi öğrencisine sigorta

Staj yapan meslek lisesi öğrencilerinin genel sağlık sigortası hükümleri doğrultusunda sağlık yardımı yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), zorunlu staj yapan meslek lisesi öğrencilerinin, genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortası hükümleri doğrultusunda gerekli tespitler yapılarak sağlık yardımlarından yararlanabildiğini bildirdi.
SGK, "zorunlu staj yapan meslek lisesi öğrencilerinin sağlık sigortalarının kurum tarafından durdurulduğuna" ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görenlerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 öncesinde 506 sayılı Kanun'a göre iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortalarına tabi olarak sağlık yardımlarından yararlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, 506 sayılı Kanun'da düzenlenen hastalık sigortasının hem bu sigorta kapsamındaki sigorta yardımlarını hem de sağlık yardımlarını birlikte içerdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"5510 Sayılı Kanun'la bütün sigortalılar bakımından sigorta yardımları ile sağlık yardımları ayrı düzenlenmiş olup, sağlık yardımları hükümleri genel sağlık sigortası kapsamında ayrı olarak düzenlenmiştir. 5510 Sayılı Kanunda, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortaları hükümleri yalnızca sigorta yardımlarını içermekte, sağlık yardımlarına ilişkin hükümler genel sağlık sigortası içerisinde bulunmaktadır.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görenlerin 5510 Sayılı Kanun'da, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortasına tabi oldukları belirtilmiş, bu sigorta hükümleri 506 Sayılı Kanun'dan farklı olarak sigorta yardımlarını içermektedir."

Genel sağlık sigortası öncesinde aktif ve pasif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık güvencesi altında olduklarının hatırlatıldığı açıklamada, sosyal güvenceleri olmayan kişilerin (muhtaç durumda olup yeşil kart verilenler hariç) sağlık güvenceleri bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bundan dolayı 506 Sayılı Kanun'da çıraklar ve mesleki eğitim görenler sağlık güvencesi dışında kalmamaları için sağlık yardımları kapsamında düzenlenmiştir.

Genel sağlık sigortası belli şartlarla ülkemizde ikamet eden yabancılar da dahil ülkemiz nüfusunun tamamı için sağlık yardımlarını öngörmektedir. 1 Ekim 2008'den itibaren iki yıllık geçiş sürecinin tamamlanacağı 1 Ekim 2010 tarihine kadar talebe bağlı olarak, bu tarihten itibaren talebe bağlı olmaksızın tüm nüfusumuz genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.
5510 Sayılı Kanun'a göre, 18 yaşını doldurmamış olanlar ile anne babalarının sosyal güvencesi olan çıraklar ve mesleki eğitim görenler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanabilmekte, 18 yaşını doldurmuş olup anne babaları üzerinden bakmakla yükümlü olarak sağlık yardımı alamayan çıraklar ile mesleki eğitim görenler ise iki yıllık geçiş sürecinde talebe bağlı olarak 1 Ekim 2010 tarihinden sonra talebe bağlı olmaksızın genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortası hükümleri doğrultusunda gerekli tespitler yapılarak sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.

1 Ekim 2010 tarihine kadar olan geçiş sürecinde anne-babaları sosyal güvence altında olmayan 18 yaşını doldurmuş çıraklar ile mesleki eğitim gören öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanabilmelerinin kolaylaştırılması bakımından, ayrıca kurum ünitelerine başvurmaksızın sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında tescil taleplerinin alınarak tescil sürecinin başlatılması yönünde de uygulama başlatılacaktır."
internethaber