Mevlana'nın eşi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mevlananın eşleri
Mevlananın hanımları
Mevlananın hanımlarına verdiği değer
Mevlananın eşleri için söylediği sözler
Mevlana eşleri ve aile hayatı


Mevlana'nın eşi


Mevlânâ"nın ilk eşi olmak şerefini kazanan bu mutlu kadın, Lala Şerefeddin Semerkandi'nin kızı Gevher Hatun'dur. 1225 yılında Şerefeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlâna'nın Alaeddin Çelebi adli iki oğlu oldu. Eflâkî'nin "Menakıbü'l-Ârifin"inde ahlâk ve yüz güzelliğinde ve letafette eşi olmıyan bir insan diye tarif ettiği Gevher Hatun yaşadığı müddetçe, şeriatin dört kadınla evlenmeğe müsaade ettiği bir devirde, Mevlânâ"nın tek kadını olarak kalmıştır. Sevgi ve merhameti insanlık,,sohiddet ve şehveti hayvanlık vasfı sayan, "Kişi yiğitlikte Zal oğlu Rüstem bile olsa, Hamza'dan bile ileri geçse hükmetme hususunda karısının esiridir." diyen Mevlânâ gibi bir mürşid-i kâmilin bir kadının esiri olacağı düşünülemez.

Yıllar sonra Gevher Hatunu kaybeden Mevlâ’na bir çocuklu dul olan Kerrâ Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlâna'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi adli iki oğlu ile Melike Hatun adli bir kızı dünyaya geldi.Cennet ehli hakkındaki bir sorusuna verdiği cevapta "Eğer sensiz beni cennete çâğırsalar, cennet sahrası yüreğimi sıkar" rubaisiyle Kerra Hatun'a iltifat eden Mevlânâ"nın hayatında bu ikinci eşinin pek büyük bir yeri vardır. Mevlânâ"nın ev hayatına ve şahsiyetine dair en mahrem bilgileri Kerra Hatun nakletmiştir. Eflâkî'nin, güzellik ve olgunlukta çağının ikinci Sara'sı, iffet ve ismette Meryem'i saydığı Kerra Hatun, Mevlânâ'nın pek çok sırlarına vakıf, O'nun büyük şahsiyetine lâyık bir kadındı. Mevlânâ hayattayken O'nun sohbet meclislerine katılan ve devrinde bir veliyye sayılan Kerra Hatun, Mevlânâ'nın göçüşünden sonra da bu meclisleri devam ettirmiştir. Eflâkî' nin eserinde Kerra Hatunla ilgili menkabelere sıkça rast gelinir.