Mevlananın ismi nedir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mevlananın adı
Mevlananın tam ismi nedir
Mevlananın tam adı nedirBabası Sultanü’l-Ulema Muhammed Bahâeddin Veled’in, 30 Eylül 1207 günü ona verdiği isim Muhammed Celâleddin’dir.

Mevlânâ’nın bir diğer ismi Rûmî’. Mevlânâ, babasıyla Horasan’dan başlayan bir göç yolculuğuna çıkmış Bağdat, Mekke, Şam, Malatya, Erzincan ve Karaman’ı dolaştıktan sonra yolculuklarına Konya’da nihayet vermişlerdir. Anadolu topraklarına o dönemdeki isminden gelen bir vasıflandırmadır Rûmî. Aynı şekilde Konya’da ikâmet etmesinden dolayı Konyalı anlamında ona Konevî de denilmiştir.

Rûmî ismi, Mevlânâ isminden sonra onun en çok bilinen ismidir. Bu isim günümüzde Mevlânâ Celâleddin Rûmî şeklinde de kullanılırken, eski zamanlarda bunun şekli Celâleddîn er-Rûmî’dir. Konyalı olduğuna dair isimlendirmeler ise Mevlânâ Celâleddîn el-Konevî, Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn el-Konevî’dir. Kâtip Çelebi daha uzun bir isim kullanır: Mollâ Celâleddîn Muhammed b. Muhammed el Belhî sümme el Konevî…

Mevlânâ lakabı ise; Konya'da henüz ders verdiği günlerde çok genç yaşlarda iken kendisine verilmiş efendimiz veya hazret mânâlarına gelen ilim adamları için bir unvan gibi kullanılan bu hitap zamanla yalnız ona has ve en meşhur ismi olmuştur.