Mevlit ve yasinlerden sonra okunan dualar nelerdir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
mevlit ve yasinlerden sonra okunan dualar

HATIM DUASI

(Yasin, Kelime-i Tevhid ve Mevlidde okunabilir )

Bismillahirrahmanirahim

Ey göklerin ve yerin yegane sahibi olan ulu Allah!

Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor,

huzuruna mümin geldik, mümin ölmek istiyoruz. Bu lütfü bizden

esirgeme Yarabbi. 6666 ayet hürmetine, okunan 45 Yasin’in hürmetine, okunan Tebareke suresi hürmetine, okunan Aşrı şerifler hürmetine, getirilen tekbirler hürmetine, este izubillah fetekabbeleha rabbüha bikabülün hasenin sırrına mashar eyle Yarabbi. Evvela bizzat hülasayı mevcudat, Sultanül Enbiya, Habibi Hüda, Hz.Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selem Efendimiz Hazretleri’nin ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle Yarabbi, Hülafayi, Raşidin, Ashabı Kiram ve ondan sonra gelen cihari yar’i güzin, Hasan ve Hüseyin Efendimizin, Sultan anne ve Sultan babalarımızın, Ehl-i Beyt’in de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi, Cümle enbiya, evliya, eren, şehid-şüheda, Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin, Eyyüb Sultan hazretlerinin, Sümbül Efendi’nin, Zuhurat Baba’nın, isimleri saymakla bitmeyen eren ve evliyanın da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Yarabbi. Mağrib’den Maşrik’e kadar ehl-i iman ile, gelmiş göçmüş, kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri yer ile yeksan olmuş, “Bize de bir Fatiha yok mu ?” diyenlerin cümlesinin de ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Yarabbi. Hepsinin kabirlerini nur, makamlarını cennet, taksiratlarını affeyle Yarabbi.

Bizleri buraya toplayan hane sahibi kardeşimizin dünyadan ahirete göç etmiş mevtalarını, hısım akrabayı, talukatlarını, selam alıp selam verdiklerini, üzerinde zerre kadar hakkı bulunanları da, bu okunan Hatm-i şeriften 45 yasin ve Amme surelerinden cümlesini hissedar eyle Yarabbi. Cümlesinin kabirlerini nur, makamlarını cennet, taksiratlarını affeyle, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle Yarabbi. Hane sahibinin evinde daima böylece Kur’an-ı Azimü Şan’ı okuyup okutmak nasip eyle Yarabbi. Hanesinde sıkıntıları varsa deffi ref eyle, daima bu haneye bolluk, bereket mutluluk nasip eyle Yarabbi. Hane sahibi bu 45 Yasin’i ne niyyet üzere okuttuysa, bizde o niyyet üzere okuduk, dileğini kabul eyle, tekrarını nasip eyle Yarabbi.

Kıymetli muhterem cemaatimizin her bir adımına biner sevap eyle, dünyadan ahirete ne kadar ölmüşlerimiz varsa, ana, baba, evlat, kardeş, hısım, akraba, selam alıp selam verdiklerimiz, “Bizleri bu duadan unutma!” diyen din kardeşlerimizin de bilcümle ölmüşlerimizin ruhlarını şad eyle Yarabbi.

Bizler de onlar gibi olduğumuz zaman arkamızdan kur’an’larla, hatimlerle, tevhidlerle hatırlanmamızı cümlemize nasip eyle Yarabbi.

Bu kur’an’ı elden ele, dilden dile kainata ulaştıran muhterem büyüklerimizi, hocalarımızı,ilim yolunda uğraşan din kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Yarabbi.

Bir gün Azrail Aleyhisselam kapımızı çalıp “Canını almaya geldim hazırmısın ?” dediği zaman sağımızda Hazreti Kur’an, göğsümüzde

Şerefli bir iman, solumuzda eren, evliya, karşımızda Peygamber Efendimiz hazretlerinin nur cemalini görerek, dillerimiz “Allah Allah Allah, Lailahe İllallah, Muhammeden Resulullah, eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh” diyerek, cümlemize çene kapatmak nasip eyle Yarabbi. Şu an ve şu dakika Azrail Aleyhisselam’la karşılaşan, canını teslim edemeyen, bu dünyaya gözlerini kaparken ecel terleri döken din kardeşlerimize de yardım eyle Yarabbi.

Bizlerde öldüğümüz zaman o ebedi olan karanlık evimize getirip de

yatırdıkları zaman üstümüze toprağı çabuk çabuk atıp herkes evine gittiğinde nefsimizle, o karanlık kabirde yalnız başımıza kaldığımız zaman bizleri korkutma Yarabbi. Bu okunan Yasinleri ve Tebareke suresini ve Amme suresini ve aşr-ı şerifleri bize orada yoldaş eyle, kabirlerimizi Cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Cehennem çukuru etme yarabbi.

Münkir ve Nekir melekleri suale başladığı zaman “Rabbin kim ?” ”Allah”, “Peygamberin kim ?” “Muhammed Mustafa”, “Dinin nedir ?”

“İslam”, “Kitabın nedir ?”, ”Kur’an-ı azim-uşşan”, “Hangi mezheptensin ?” “İmam-ı Azam”( veya İmam-ı şafi “) mezhebindenim”

“Müslüman mısın ?” “Elhamdülillah Müslümanım” dedirtmek nasip eyle Yarabbi.

Mahşer dediğin o kıyamet gününde Yüce Peygamberimizin huzurunda bizleri açık saçık, rezil, rusva etme yarabbi. Kıyamet günü kolaylık, sırat’ta selamet, cennet’inde cemalinde cümlemizi müşerref eyle, bu muhterem cemaati de nar-ı cehennem’inden azat eyle yarabbi.

Livail-hamd isminle musemma kılınan Yüce Peygamberin sancağının altında, burada nasıl toplanmışsak aynen orada da bizlere böylece cem olmayı nasip eyle yarabbi.

Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlulara eda , borçlarını ödemeyi nasip eyle Yarabbi.

Hastane köşelerinde yatan, derdine derman arayan, evlerimizde yatıp şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle; şifası mümkün değilse, yatırıp kapılara baktırma, kullara muhtaç eyleme, üç gün yatak,dördüncü gün toprak nasip eyle Yarabbi.

Bizler de hasta olup yatağa düştüğümüz zaman “Evladım gelip bakacak mı ?, Komşum gelip hatırımı soracak mı ?. Bir tas çorba getirip beni doyuracak mı ?” dedirtmeden elden ayaktan düşürmeden, hayır hasenatımızı ederken bu kıymetli canımızı, sana teslim etmek nasip eyle Yarabbi.

Bizleri açlıkla, yoklukla, hastalıkla, kibirlilikle, cimrilikle terbiye etme Yarabbi.

Mekanı olmayana hayırlı mekan, evladı olmayana hayırlı evlat, rızkı dar olanlara bolluk, sıkıntısı olanlara da hayırlı kolaylık nasip eyle yarabbi.

Bizleri düşman çizmesi altında çiğnetmeyen yüce şehit ve gazi kumandanlarımızın ve bütün onlar gibi vatan için dövüşen, canını feda etmekten çekinmeyip ebediyete intikal etmiş, şehit ve gazilerin de ruhlarına hediye eyledik,cümlesini bu okunan Kur’an’ın şefaatlerine nail eyle, tahsiratlarını affeyle Yarabbi.

Ordularımızı denizde havada ve karada daima muhafaza ve muzaffer

eyle Yarabbi.

Evlerimizi Kur’an’sız, camilerimizi cemaatsiz, ezansız bırakma, erkek

evlatlarımızı camilerine cemaat eyle, başlarını secdeden ayırma, kalplerine iman, Kur’an, anne, baba sevgisi nasip eyle Yarabbi.

Genç kızlarımıza ağzı Kur’an’lı kalbi imanlı hayırlı erkek evlatlar,

Erkek evlatlarımıza ağzı Kur’an’lı kalbi imanlı, güzel ahlaklı, ilim ve merhametli, hayırlı kız evlatlar nasip eyle Yarabbi. Yuvalarına sağlık, sıhhat, mutluluk nasip eyle Yarabbi.

Kur’an’ımız, ordumuz, milletimiz, vatanımız, namusumuz, bizler sana teslimiz, muhafaza eyle Yarabbi.

Bizleri yoktan var eden sensin, bizler de senin çok aciz kullarınız.

Senden başka kime yalvarırız, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışlayacak yine sensin, affına sığınıyoruz. Bizleri buradan ayrılmadan evvel rahmet,nur deryanla yıka, anadan doğmuş

gibi bizleri bu kapıdan çıkmak nasip eyle Yarabbi.

Dünyada namerde değil, merde dahi bizleri muhtaç eyleme, şeytanın şerrinden, iman çalan hilesinden, bizleri muhafaza eyle; okunan Kur’an’ın hürmetine ve 45 Yasin’in hürmetine Amme ve Tebareke surelerinin hürmetine, Kabe-i Muazzam hürmetine, Hazret-i Muhammed Mustafa efendimiz hürmetine, Rabbin nuru hürmetine, dualarımızı kabul eyle, Allah rızası için sevgili Peygamberimiz Resulullah efendimiz’in ruhu için, eren evliyanın ruhu için, amin diyen muhterem

cemaatin de bilcümle ölmüşlerinin ruhları için, hane sahibinin ve cümlemizin adak, dilek ve dualarının kabulü için, Allah rızası için
EL FATİHA
 

Son düzenleyen: Moderatör:

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
HATIM DUASI

(Yasin, Kelime-i Tevhid ve Mevlidde okunabilir )

Bismillahirrahmanirahim

Ey göklerin ve yerin yegane sahibi olan ulu Allah!

Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor,

huzuruna mümin geldik, mümin ölmek istiyoruz. Bu lütfü bizden

esirgeme Yarabbi. 6666 ayet hürmetine, okunan 45 Yasin’in hürmetine, okunan Tebareke suresi hürmetine, okunan Aşrı şerifler hürmetine, getirilen tekbirler hürmetine, este izubillah fetekabbeleha rabbüha bikabülün hasenin sırrına mashar eyle Yarabbi. Evvela bizzat hülasayı mevcudat, Sultanül Enbiya, Habibi Hüda, Hz.Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selem Efendimiz Hazretleri’nin ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle Yarabbi, Hülafayi, Raşidin, Ashabı Kiram ve ondan sonra gelen cihari yar’i güzin, Hasan ve Hüseyin Efendimizin, Sultan anne ve Sultan babalarımızın, Ehl-i Beyt’in de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi, Cümle enbiya, evliya, eren, şehid-şüheda, Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin, Eyyüb Sultan hazretlerinin, Sümbül Efendi’nin, Zuhurat Baba’nın, isimleri saymakla bitmeyen eren ve evliyanın da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Yarabbi. Mağrib’den Maşrik’e kadar ehl-i iman ile, gelmiş göçmüş, kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri yer ile yeksan olmuş, “Bize de bir Fatiha yok mu ?” diyenlerin cümlesinin de ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Yarabbi. Hepsinin kabirlerini nur, makamlarını cennet, taksiratlarını affeyle Yarabbi.

Bizleri buraya toplayan hane sahibi kardeşimizin dünyadan ahirete göç etmiş mevtalarını, hısım akrabayı, talukatlarını, selam alıp selam verdiklerini, üzerinde zerre kadar hakkı bulunanları da, bu okunan Hatm-i şeriften 45 yasin ve Amme surelerinden cümlesini hissedar eyle Yarabbi. Cümlesinin kabirlerini nur, makamlarını cennet, taksiratlarını affeyle, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle Yarabbi. Hane sahibinin evinde daima böylece Kur’an-ı Azimü Şan’ı okuyup okutmak nasip eyle Yarabbi. Hanesinde sıkıntıları varsa deffi ref eyle, daima bu haneye bolluk, bereket mutluluk nasip eyle Yarabbi. Hane sahibi bu 45 Yasin’i ne niyyet üzere okuttuysa, bizde o niyyet üzere okuduk, dileğini kabul eyle, tekrarını nasip eyle Yarabbi.

Kıymetli muhterem cemaatimizin her bir adımına biner sevap eyle, dünyadan ahirete ne kadar ölmüşlerimiz varsa, ana, baba, evlat, kardeş, hısım, akraba, selam alıp selam verdiklerimiz, “Bizleri bu duadan unutma!” diyen din kardeşlerimizin de bilcümle ölmüşlerimizin ruhlarını şad eyle Yarabbi.

Bizler de onlar gibi olduğumuz zaman arkamızdan kur’an’larla, hatimlerle, tevhidlerle hatırlanmamızı cümlemize nasip eyle Yarabbi.

Bu kur’an’ı elden ele, dilden dile kainata ulaştıran muhterem büyüklerimizi, hocalarımızı,ilim yolunda uğraşan din kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Yarabbi.

Bir gün Azrail Aleyhisselam kapımızı çalıp “Canını almaya geldim hazırmısın ?” dediği zaman sağımızda Hazreti Kur’an, göğsümüzde

Şerefli bir iman, solumuzda eren, evliya, karşımızda Peygamber Efendimiz hazretlerinin nur cemalini görerek, dillerimiz “Allah Allah Allah, Lailahe İllallah, Muhammeden Resulullah, eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh” diyerek, cümlemize çene kapatmak nasip eyle Yarabbi. Şu an ve şu dakika Azrail Aleyhisselam’la karşılaşan, canını teslim edemeyen, bu dünyaya gözlerini kaparken ecel terleri döken din kardeşlerimize de yardım eyle Yarabbi.

Bizlerde öldüğümüz zaman o ebedi olan karanlık evimize getirip de

yatırdıkları zaman üstümüze toprağı çabuk çabuk atıp herkes evine gittiğinde nefsimizle, o karanlık kabirde yalnız başımıza kaldığımız zaman bizleri korkutma Yarabbi. Bu okunan Yasinleri ve Tebareke suresini ve Amme suresini ve aşr-ı şerifleri bize orada yoldaş eyle, kabirlerimizi Cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Cehennem çukuru etme yarabbi.

Münkir ve Nekir melekleri suale başladığı zaman “Rabbin kim ?” ”Allah”, “Peygamberin kim ?” “Muhammed Mustafa”, “Dinin nedir ?”

“İslam”, “Kitabın nedir ?”, ”Kur’an-ı azim-uşşan”, “Hangi mezheptensin ?” “İmam-ı Azam”( veya İmam-ı şafi “) mezhebindenim”

“Müslüman mısın ?” “Elhamdülillah Müslümanım” dedirtmek nasip eyle Yarabbi.

Mahşer dediğin o kıyamet gününde Yüce Peygamberimizin huzurunda bizleri açık saçık, rezil, rusva etme yarabbi. Kıyamet günü kolaylık, sırat’ta selamet, cennet’inde cemalinde cümlemizi müşerref eyle, bu muhterem cemaati de nar-ı cehennem’inden azat eyle yarabbi.

Livail-hamd isminle musemma kılınan Yüce Peygamberin sancağının altında, burada nasıl toplanmışsak aynen orada da bizlere böylece cem olmayı nasip eyle yarabbi.

Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlulara eda , borçlarını ödemeyi nasip eyle Yarabbi.

Hastane köşelerinde yatan, derdine derman arayan, evlerimizde yatıp şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle; şifası mümkün değilse, yatırıp kapılara baktırma, kullara muhtaç eyleme, üç gün yatak,dördüncü gün toprak nasip eyle Yarabbi.

Bizler de hasta olup yatağa düştüğümüz zaman “Evladım gelip bakacak mı ?, Komşum gelip hatırımı soracak mı ?. Bir tas çorba getirip beni doyuracak mı ?” dedirtmeden elden ayaktan düşürmeden, hayır hasenatımızı ederken bu kıymetli canımızı, sana teslim etmek nasip eyle Yarabbi.

Bizleri açlıkla, yoklukla, hastalıkla, kibirlilikle, cimrilikle terbiye etme Yarabbi.

Mekanı olmayana hayırlı mekan, evladı olmayana hayırlı evlat, rızkı dar olanlara bolluk, sıkıntısı olanlara da hayırlı kolaylık nasip eyle yarabbi.

Bizleri düşman çizmesi altında çiğnetmeyen yüce şehit ve gazi kumandanlarımızın ve bütün onlar gibi vatan için dövüşen, canını feda etmekten çekinmeyip ebediyete intikal etmiş, şehit ve gazilerin de ruhlarına hediye eyledik,cümlesini bu okunan Kur’an’ın şefaatlerine nail eyle, tahsiratlarını affeyle Yarabbi.

Ordularımızı denizde havada ve karada daima muhafaza ve muzaffer

eyle Yarabbi.

Evlerimizi Kur’an’sız, camilerimizi cemaatsiz, ezansız bırakma, erkek

evlatlarımızı camilerine cemaat eyle, başlarını secdeden ayırma, kalplerine iman, Kur’an, anne, baba sevgisi nasip eyle Yarabbi.

Genç kızlarımıza ağzı Kur’an’lı kalbi imanlı hayırlı erkek evlatlar,

Erkek evlatlarımıza ağzı Kur’an’lı kalbi imanlı, güzel ahlaklı, ilim ve merhametli, hayırlı kız evlatlar nasip eyle Yarabbi. Yuvalarına sağlık, sıhhat, mutluluk nasip eyle Yarabbi.

Kur’an’ımız, ordumuz, milletimiz, vatanımız, namusumuz, bizler sana teslimiz, muhafaza eyle Yarabbi.

Bizleri yoktan var eden sensin, bizler de senin çok aciz kullarınız.

Senden başka kime yalvarırız, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışlayacak yine sensin, affına sığınıyoruz. Bizleri buradan ayrılmadan evvel rahmet,nur deryanla yıka, anadan doğmuş

gibi bizleri bu kapıdan çıkmak nasip eyle Yarabbi.

Dünyada namerde değil, merde dahi bizleri muhtaç eyleme, şeytanın şerrinden, iman çalan hilesinden, bizleri muhafaza eyle; okunan Kur’an’ın hürmetine ve 45 Yasin’in hürmetine Amme ve Tebareke surelerinin hürmetine, Kabe-i Muazzam hürmetine, Hazret-i Muhammed Mustafa efendimiz hürmetine, Rabbin nuru hürmetine, dualarımızı kabul eyle, Allah rızası için sevgili Peygamberimiz Resulullah efendimiz’in ruhu için, eren evliyanın ruhu için, amin diyen muhterem

cemaatin de bilcümle ölmüşlerinin ruhları için, hane sahibinin ve cümlemizin adak, dilek ve dualarının kabulü için, Allah rızası için
EL FATİHA