Mezopotamya Uygarlıkları/Akkadlar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
AKKADLAR

* Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Samiler tarafından Orta Mezopotamya'da Kral Sargon tarafından Agade merkez olmak üzere kurulmuştur.
* İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya'nın tamamına sahip olmuşlardır.)
* Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular. Kral Sargon zamanında Elam, Suriye, Lübnan ve Toroslar'a kadar topraklarını genişlettiler. (Dünya imparatorluğu deyiminin çıkmasına neden oldular)
* Tapınaklarına da AGADE denilirdi.
* En önemli mimari eserleri ZAFER ANITI'dır.
* Sümerler son veren akadlar merkezi ilk devleti kurdular.
* Dicle ile Fıratı birbirine bağlayan ilk kanalı açtılar.
* MÖ 2150 yılında Zağanos dağlarından gelen Guttiler Akadlar'a son verdiler.
* Akad'larda Krala İlahi dünya hakimi veya Akadlı Tanrı denirdi.
* Dinleri çok tanrılıydı.