Milli Cemiyetler Hangileridir?

#1

Milli Cemiyetler Hangileridir? konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Milli Cemiyetler
Milli Cemiyetler Hangileridir
Milli Cemiyetler Ne İşe YararMillî Cemiyetler, I. Dünya Savaşı'nda yenilen Türkiye'nin galip devletler tarafından işgalini ve savaş yıllarında Anadolu'dan sürülen gayrimüslim halkın geri dönmesini önlemek amacıyla kurulan dernek ve topluluklara verilen ad. 1918 Ekim ayında iktidardan düşen İttihat ve Terakki hükümetinin yerel düzeydeki önderleri tarafından, Türkiye'nin hemen her bölgesinde 1919 yılının ilk aylarında kurulmuşlardır.

Bu amaçla kurulan silahlı direniş gruplarına genellikle Kuva-yı Milliye, sivil cemiyetlere ise Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı verilmiştir. Dağınık olarak örgütlenen Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) çatısı altında birleştirilmiş,23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi ARMHC temsilcilerinden oluşmuştur.

* Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
* İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti
* İstihlası Vatan Cemiyeti
* Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi
* Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti
* Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
* Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Teşkilatları
* Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
* Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
* Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
* Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti