Milli Piyango sayısal oyunlar bayilik koşulları nelerdir ve müracaat nereye yapılmalı

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bayi ile ilgili şartlar:

* 18 yaşını bitirmiş ve rüştünü kazanmış olmak,
* Yüzkızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak,
* Akli özür bulunmamak.

İşyeri ile ilgili şartlar: ......

* Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir.
* Başvuruda bulunulan işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21.Md 1.fıkrasının (d) bendinde sayılan gerçek.kişiler hariç) İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş merkezlerinde bulunmalıdır,
* Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti satan işyerlerine ve sayılan bu işyerlerinde Milli Piyango bayiliği yapanlara verilir.

Mali şartlar:

*
Sayısal Oyunlar bayiliği almaya hak kazananlardan 2000 ABD Doları nakit teminat alınır.
*
Sayısal Oyun bayiliği verilen işyerine, Türk Telekom A.Ş. tarafından tesis edilecek iletişim hattının; tesis, ölçüm ve kanal kira ücretleri, bayi tarafından ödenir.

Sayısal Oyun bayilik verilme usulü:

* Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanların başvurusuna, bir kura numarası verilmek suretiyle, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği çerçevesinde kura ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir.
* Kura çekimi noter tarafından ve bayi adaylarının huzurunda yapılmaktadır.
* Kura sonunda Sayısal Oyunlar bayiliği almaya hak kazananlara İdaremizce bayilik verilmektedir.
* Kura ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

* Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası ile birlikte)
* Bayilik talep edilen işyerine ait vergi levhası ve işyeri çalışma ruhsatı fotokopisi(tüzel kişiler için ilave olarak Ticaret Odası belgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi)
* Bayilik talep edilen işyerinin cepheden çekilmiş bir adet fotoğrafı
* Bayilik talep edilen işyerinin el ile çizilmiş krokisi.

Başvurunun formunun alınacağı ve başvurunun yapılacağı yerler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Loto Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi 22.Sokak No:1
06520 Balgat/ANKARA