Mısır Uygarlığı Konu Anlatımlar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mısır Uygarlığı İle İlgili Konu Anlatımlar - Mısır Uygarlığı - Konu Anlatımlar - Mısır Uygarlığı Konu Anlatımlar - Tarih Konu AnlatımlarMISIR UYGARLIĞI, ÖZELLİKLERİ (1)


-Kapalı bir bölge olduğu ve toplumun tutuculuğundan dolayı çevreden fazla etkilenmemişler, bu yüzden tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşan tek toplumdur.

-Önceleri Nom (veya Nomos) denilen şehir devletleri vardır. Sonraları merkezi krallık gerçekleşmiştir.

-Değişik hanedanlar yönetime hâkimdir.

-Firavunlar Tanrı – Kral özelliği gösterirler. (Bu özelliklerinden dolayı hukuk sistemi gelişmemiştir.)

-Çok tanrılı dinler görülür.

-İlk vezirlik (kâtip) sistemi Mısırlılarda görülür.

-Ahiret inancı kuvvetlidir. Bu nedenle mumyacılık ve anıt-mezar (piramit) yapımı gelişmiştir.

-Tıp, eczacılık, kimya, matematik, geometri, takvim, hiyeroglif (resim yazısı) gelişmiştir.

-M.Ö. 1280’de Hititler ile yaptıkları ve (bilgi yelpazesi) Suriye’yi paylaştıkları “Kadeş Antlaşması” bilinen ilk dostluk ve ittifak, aynı zamanda ilk yazılı antlaşmadır.

-Keops, Kefren önemli piramitlerdir.MISIR UYGARLIĞI, ÖZELLİKLERİ (2)


-Mısır Medeniyeti, Nil nehrinin çevresinde kurulmuştur.

-Etrafının çöllerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle daha az etkileşmesine neden olmuştur.

-Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır.

-Mısır sanatı dini ağırlıklıdır.

-Yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin bozulmamasına dikkat etmişler ve Mısırlılarda mumyacılık milli sanat haline gelmiştir.

-Mumyacılık faaliyetleri insan vücudunun yakından tanınmasını ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.

-Mısırlılar, resim yazısı denilen hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

-Gök cisimlerini incelemek için rasathaneler kurmuşlar ve astronomide oldukça ilerlemişlerdir.

-Bugün kullandığımız Miladi takvimin ilk düzenli şeklini Mısır medeniyeti oluşturmuştur.

-Mısır ekonomisinin temelini tarım ürünlerinden sağlanan gelirler oluşturuyordu.

-Mısır’da canlı bir ticaretin olduğu bilinmektedir..