Mısır Yargıcı Üçlemesi : Katledilen Piramit - Christian Jacq

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mısır Yargıcı Üçlemesi : Katledilen Piramit - Christian Jacq


Katledilen Piramit Mısır Yargıcı Üçlemesi serisinin ilk kitabıdır. Serinin diğer kitapları ise Çöl Yasası ve Vezirin Adaleti’dir. Mısır Yargıcı Üçlemesi Firavun Ramses dönemindeki Mısır devlet yönetimi adalet düzeni ekonomik askerî ve tıp alanındaki durumları hakkında detaylı bilgiler vermektedir.

Firavun Ramses tarafından yönetilmekte olan Mısır tarihinin en parlak dönemlerini yaşamaktadır. Halk ekonomik olarak refah içerisindedir. Asayiş adalet ve sağlık alanında sorunlar bulunmamaktadır. Çevre ülkeler ile iyi ilişkiler kurulmuştur. Güçlü bir orduya da sahip olan Firavun Ramses halkı tarafından çok sevilen bir hükümdardır.

Fakat ülkenin yönetimini ele geçirmek isteyen karanlık güçler Ramses’in iktidarını zayıflatmak ve iktidarı ele geçirmek için çeşitli entrikalar peşindedirler. Mısır inançlarına göre Firavunlar iktidar gücünü atalarının bıraktıkları kutsal emanetlerden almaktadırlar. Bu kutsal emanetler Gize’deki büyük piramitlerde saklanmakta ve imtiyazlı askerler tarafından korunmaktadır. Ülkeyi ele geçirmek isteyenler kutsal emanetleri çalarak Ramses’in iktidar gücünü zayıflatmak için askerleri öldürürler ve kutsal emanetleri çalarlar. Böylece Ramses’in gücü zayıflayacak ve iktidarı kutsal emanetlere sahip olanlara bırakmak zorunda kalacaktır.

Pazer Teb’in küçük bir köyünde yaşayan işinde çok başarılı titiz ve ünlü bir yargıçtır. Köyünde sade bir hayat sürmektedir ve orada olmaktan mutludur. Bir gün onun ilk öğretmeni olan ve çok değer verdiği Branir köye gelir. Branir halk tarafından çok sevilen ve saygı gören ünlü bir doktordur. Ayrıca bilgeliği ile ün yapmıştır bir çok öğrenciye tıp eğitimi vermektedir. Branir Pazer’e bir teklif yapmak için köye gelmiştir. Bu teklif Pazer’in hayatının değişiminin başlangıcı olacaktır. Branir Memfis’te ölen bir yargıcın yerine Pazer’in geçmesini istemiştir. Pazer teklif karşısında kararsız kalır. Köyünde çok mutludur ve kendisini daha yargıçlık işinin başlangıcında görmektedir. Fakat Branir’i kıramaz ve teklifi kabul eder.

Pazer Memfis’te alt katını büro üst katını ev olarak kullanacağı bir eve yerleşir. Yarot adında bir zabıt katibi ve eski bir hükümlü olan fakat daha sonra suçsuzluğu kanıtlanan Kem adında soruşturma görevlisi Pazer’e işlerinde yardımcı olacaklardır. Kem’in herkese korku salan ve suçluyu hissedebilmek gibi üstün meziyetleri olan bir şebeği vardır. Yargıç Pazer bütün davaları titizlikle takip etmekte ve herkese adil davranmaktadır. Kısa sürede halk tarafından çok sevilen bir yargıç olur. Yürüttüğü soruşturmalarda karşısına sürekli aynı isimler çıkmaktadır. Bunlar Memfis’in zengin ve sayılan isimleridir. Tüccar Denes Dişiçi Kadaş Emniyet Amiri Mentmose kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve kendilerine haksız kazançlar sağlayan kişiler olarak sık sık Pazer’le karşı karşıya geleceklerdir. Bir gün Pazer’in önüne imzalaması için rutin bir atama belgesi gelir. Atama belgesi bir askere aittir ve Pazer askeri görmek ister. Fakat asker Gize Piramitlerinde öldürülmüştür. Pazer asker ile ilgili soruşturmalar yapar ve şüpheli durumlar tespit eder.

Pazer boş zamanlarında eşeği ile birlikte gezintiye çıkmaktadır. Bu gezilerden birisinde bir tıp öğrencisi olan Neferet’le tanışır ve aşık olur. Neferet aynı zamanda Branir’in öğrencisidir. Mısır krallık başhekimi Nebamon da Neferet’e aşıktır ve kendisine metresi olmasını teklif eder. Nebamon’un teklifini kabul etmeyen Neferet doktor olabilmek için çok ağır sınavlardan geçirilir. Sınavların hepsinden başarıyla geçen Neferet doktor olur fakat Nebamon tarafından bir köye sürgüne gönderilir. Fakat o hiçbir zaman pes etmez ve çalıştığı köyde herkese şifa dağıtır ünü kısa sürede tüm Mısır’a yayılır. Bu günlerde Pazer sık sık Neferet’in çalıştığı köye gider ve onunla görüşür. En sonunda ona evlenme teklif eder ve bir süre sonra evlenirler. Neferet köyden ayrılarak Pazer’in yanına yerleşir.

Gize’de öldürülen askerlerle ilgili soruşturmalarına devam eden Pazer’in en büyük yardımcıları yakın arkadaşı Suti ve Kem’dir. Pazer iktidarı ele geçirmeye yönelik bir komplonun izlerini bulur. Soruşturması ile ilgili olarak görüşmek istediği tanıklar birer birer öldürülmektedir. Soruşturmasının neticesinde ülkede çok sevilen başkomutan Aşer’e ulaşır. Aşer’i vatana ihanet suçlamasıyla mahkemeye çıkarır. Deliller yetersizdir ama halkın ve jürinin aklını çelmeye onları Aşer’in suçluluğuna inandırmaya yeter.

Fakat karanlık güçler Pazer’i saf dışı bırakmaya kararlıdır ve bir komplo kurulur. Çok yakında baş rahip olması beklenen Branir bir cinayete kurban gider. Aynı gece Pazer’e kimliği belirsiz birisi tarafından Branir’in tehlikede olduğu haberi ulaştırılır. Branir’in evine giden Pazer hocasının cesediyle karşılaşır. Bu sırada Emniyet Amiri Mentmose eve girer ve Pazer’i Branir’in cesedinin başında bulur. Pazer cinayet zanlısı olarak tutuklanır. Pazer’in nerede olduğunu kimse bilmemektedir. Neferet ve Suti’ye gizli bir soruşturma için şehir dışına çıktığı söylenir. Bir süre sonra ise Pazer’in bir kaza sonucu öldüğü haberi yayılır. Fakat Neferet ve Suti Pazer’in öldüğüne inanmazlar ve onu bulmaya karar verirler.