Monografi Yönetemi - Muhasebe İşlemlerine İlişkin Monografi

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Monografi Yönetemi - Muhasebe İşlemlerine İlişkin Monografi


01,12,2004 tarihinde “OKCULAR TOPTAN VE PERAKENDE AYAKKABI TİCARET LTD.ŞTİ.” unvanı altında bir işletme kurulmuştur.

FİRMANIN;

Adresi : Yeni Ziraat Mah.13.Sokak No:3 -ANKARA

Vergi Da./No : Gölbaşı, 12389756984 SSK No : 114051021021

Tel.No(1) Tel.No(2) 0312xxxxxxx

Firmanın Muhasebesini Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet YALÇIN tutmaktadır.

Mali Müşavire Ait Bilgiler İse Şöyledir;
Adresi : Yeni ziraat Mah. 48/3
Gölbaşı/ANKARA
Tel No : 0534xxxxxxx Vergi Da./No : 123 456 7890
Oda Sicil No : 0458
Firma Cumartesi Ve Pazar günleri de faaliyet göstermektedir.
Faaliyet Konusu : Toptan ve Perakende Ayakkabı Ticareti

Firmada Çeşitli Görevlerde 4 İşçi Çalışmakta Olup İşçilerin Tümü
Asgari Ücretle Çalışmaktadır.

Adı geçen işletmenin 01,12,2004-31,12,2004 tarihleri
arasındaki mali nitelikteki işlemleri aşağıdaki gibidir.

1. 01,12,2004 tarihinde Metin OKCU, Mahmut OKCU ve Ayşe OKCU 1200$ ve 14 milyar nakit, 6 milyar TL iş bankasındaki mevduatını sermaye koyarak işe başlamıştır.( 1 $=1,350,000)1. 01,12,2004 tarihinde kullanılacak muhasebe defterleri 4021 nolu belge ile % 18 KDV dahil 95.000.000.-TL ye peşin alınmıştır.

1. 01,12,2004 tarihinde ticari defterlerin notere tasdik ücreti olarak 64.000.000.-TL +12,400,000,-TL KDV 120/1 nolu makbuz ile peşin ödenmiştir.1. 01,12,2004 tarihinde 20 cilt fatura, 20 cilt irsaliye, 5 cilt gider pusulası bastırılmış, matbaacıya baskı bedeli olarak 8204 nolu belge ile % 18 KDV dahil 80.000.000.- TL peşin ödenmiştir.

1. 01,12,2004 tarihinde satıcı POLARİS AŞ den 3203 nolu irsaliyeli fatura ile % 18 KDV dahil 12 milyar liralık ayakkabı kredili alınmıştır.
2. 04,12,2004 tarihinde iş bankasından 10241 nolu dekont ile 2 milyar TL çekilmiştir.1. 06,12,2004 tarihinde müşteri Ahmet ÖZTEKİN e 0001 nolu irsaliyeli fatura ile % 18 KDV hariç 4.700.000.000.-TL lik ayakkabı toptan olarak kredili satılmıştır.

1. 08,12,2004 tarihinde müşteri Mustafa KORKMAZ a 0002 nolu irsaliyeli fatura ile % 18 KDV hariç 220.000.000.-TL lik ayakkabı perakende olarak peşin satılmıştır.1. 15.12.2004 tarihinde satıcı MUYA AŞ den 6744 nolu irsaliyeli fatura ile 3,000,000,000,-TL +% 18 KDV tutarında ayakkabı peşin alınmıştır.

1. 16,12,2004 tarihinde 6969 nolu belge ile % 18 KDV hariç 70,000,000,-TL tutarında satış panoları peşin olarak yaptırılmıştır.1. 17,12,2004 tarihinde POLARİS AŞ. Ye olan borç için;

*24,12,2004 tarihli 6.000.000.000.TL lik ve
*12,01,2004 tarihli 4,000,000,000,-TL tutarındaki iki senet verilmiştir.

12. 19,12,2004 tarihinde müşteri Ahmet ÖZTEKİN den borcundan
dolayı 2,000,000,000,-TL nakit, 400,000,000,-TL lik 15,12,2004
vadeli senet alınmıştır.

1. 20,12,2004 tarihinde iş bankasına 6112 nolu dekont ile 600,000,000,- TL yatırılmıştır.

1. 23,12,2004 tarihinde Aralık 2004 ve Ocak, şubat, Mart 2005 aylarına ilişkin işyeri kira tutarı olan 1,200,000,000,-TL(aylık kira bedeli 300,000,000,-TL dir) tahakkuk ettirilmiş, % 18 KDV 22 stopaj kesildikten sonra kalan tutar nakit olarak işyeri sahibi Ahmet TOPUZ” a 0001 nolu gider makbuzu ile ödenmiştir.(işyeri sahibi gerçek kişidir)1. 24,12,2004 tarihinde vadesi gelen 6,000,000,000,-TL tutarındaki borç senedi kasadan ödenmiştir.

1. 25,12,2004 tarihinde 7410 nolu fatura ile demirbaş olarak kullanılmak üzere 1 adet bilgisayar 700$ +% 18 KDV ye peşin olarak alınmıştır( 1$= 1,400,000TL)1. 26,12,2004 tarihinde MUYA AŞ ye 0001 nolu sipariş fişi ile% 18 KDV hariç 1,400,000,000,-TL lik ayakkabı siparişi verilmiş avans olarak 400,000,000,-TL ödenmiştir.

1. 30,12,2004 tarihinde MUYA AŞ ye verilen siparişler 6745 nolu irsaliyeli fatura ile gelmiş avans düşüldükten sonra mal bedeli nakit olarak ödenmiştir.1. 30,12,2004 tarihinde müşteri Ahmet ÖZTEKİN, aldığı ayakkabıların% 18 KDV dahil 120.000.000.TL lik kısmı defolu olduğu için 5478 nolu fatura ile iade etmiştir. İade bedeli müşterinin cari hesabına kaydedilmiştir.

1. 31,12,2004 tarihinde muhasebeci Ahmet YALÇIN a brüt 150,000,000,-TL muhasebe ücreti 2061 nolu serbest meslek makbuzu karşılığında peşin ödenmiştir.1. 31,12,2004 tarihinde POLARİS AŞ, belirli bir ciro hacmini geçtiğimizden dolayı 250,000,000,-TL ciro iskontosu yaptığını bildirmiştir. İşletmemiz iskonto faturasını düzenleyerek POLARİS AŞ ye göndermiştir.

1. 31,12,2004 tarihinde müşteri Ahmet ÖZTEKİN belirli bir iş hacmini aştığından dolayı, 180,000,000,-TL ciro ıskontosu yapıldığı kendisine bildirilmiştir.1. 31,12,2004 tarihinde POLARİS AŞ den vadeli satın alınan ayakkabıların bedelini vadeyi beklemeden ödemek istediğimizi bildiriyoruz. Peşin ödemeden dolayı satıcı firma ile 80,000,000,-TL indirim yapılması konusunda anlaşmaya varılıyor ve kalan borç nakden ödeniyor.

1. 31,12,2004 tarihinde daha önce vadeli alım yapan müşteri Ahmet ÖZTEKİN, borcunu vadeyi beklemeden ödemek istediğini belirtiyor. İstek kabul edilip alıcıya peşin ödemeden dolayı 60,000,000,-TL indirim yapılması kararlaştırılıyor. Kalan borç nakden tahsil ediliyor.1. 31,12,2004 tarihinde işletme ocak ayına ilişkin 1580 nolu makbuz ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ye elektrik gideri olan 90,000,000 TL yi kasadan ödemiştir.

1. 31,12,2004 tarihi itibariyle işletmede 4 kişi asgari ücretle çalışmakta olup işçilerin ücreti tahakkuk ettirilmiş ve Aylık Prim ve Hizmet belgesi düzenlenerek SSK ye bildirilmiştir.DÖNEM SONU ENVARTER İŞLEMLERİ


1. Dönem sonu envanterinde 11,000,000,000,-TL lik ticari mal olduğu tespit edilmiştir.
2. demirbaşlara % 20 normal amortisman ayrılacaktır.
3. alacak ve borç senetleri % 57 üzerinden reeskonta tabi tutulmuştur.
4. İş bankasından gelen hesap özetinden işletme lehine 60,000,000,-TL faiz tahakkuk ettirildiği görülmüştür.
5. 31,12,2004 tarihinde 1$= 1,500,000,-TL dir.

iSTENENLER

1. işletmenin bir aylık işlemlerini muhasebeleştiriniz.
2. İşlemlerinizin dayanağı olan belgeleri düzenleyiniz.
3. KDV beyannamesini düzenleyiniz.
4. Muhtasar beyannameyi düzenleyiniz.

YEVMiYE DEFTERi

31 Aralık 2004 Cuma