Müdahale (Katılma) Talebi dilekçesi örneği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ‘NE
Dosya No :
Konu : Kamu Davasına Katılma talebi
Suç : Kasten adam öldürmek
Açıklamalar : Mahkemenizde açılmış bulunan kamu davasına, müvekkilimin dava konusu suçtan zarar görmesi nedeniyle katılmayı talep etmekteyiz. İşbu müdahale talebimizin kabulü ile müvekkile ait şahsi hakların saklı tutulmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.
Müdahil ……. …… Vekili
Av.