Muhabe Bilgileri - 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

#1

Muhabe Bilgileri - 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI
İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari şartları taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.


240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi: Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi gerektiğinde bu hesaba borç, elden çıkarıldığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.