Muhasebe Bilgileri - 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabının İşleyişi: Ayrılmasına karar verilen değer azalma karşılıkları 654 Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydı suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydı suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.