Muhasebe Bilgileri - 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI
Maddi olmayan duran varlıklardaki hesapların dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlendiği hesaptır.

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabının İşleyişi
Bu tür giderler ortaya çıktığında maliyet değerleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilirken, varlıklar amorti edildiğinde birikmiş amortismanlar hesabının borcuna karşılık bu hesaba alacak olarak kaydedilir.