Muhasebe Bilgileri - 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının İşleyişi
Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş amortismanlar hesabına borç kaydedilir, ilgili maddi olmayan duran varlık hesabına da alacak kaydedilir.