Muhasebe Bilgileri - 305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
305 ÇIKARILAN BONOLAR VE SENETLER HESABI
Tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar bu hesapta izlenir.

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabının İşleyişi
Bu hesapta tanımlanan menkul kıymetler ihraç edildiğinde nominal bedel üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde ise hesaba borç olarak kaydedilir.