Muhasebe Bilgileri-337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)
Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.


337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır.