Muhasebe Bilgileri-493 Tesise Katılma Payları Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
493 Tesise Katılma Payları Hesabı:
İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerin, tesis bedellerine katılma paylarının kayıt ve izlendiği hesaptır.

493 Tesise Katılma Payları Hesabının İşleyişi:
Katılma paylarının tahsilinde bu hesaba alacak, tesisin ömrü süresine göre belirlenecek itfa tutarları 649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar Hesabı'na alınarak bu hesaba borç kaydedilir.